Cuộc thi "Mô hình, sáng kiến CCHC"

Danh sách mô hình, sáng kiến dự Vòng chung kết cuộc thi 2015

Stt

Tên mô hình, sáng kiến

Cơ quan, đơn vị đăng ký

01

Giải pháp thông báo kết quả giải quyết hồ sơ tự động bằng tin nhắn trực tiếp đến điện thoại di động của khách hàng

Văn phòng UBND tỉnh

 

02

Cải cách công tác quản lý hồ sơ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

03

Ứng dụng phần mềm ISO điện tử để đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO hành chính công với một cửa điện tử

Sở Khoa học và Công nghệ

 

04

Ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý tàu cá neo đậu và tránh trú bão tại cảng Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

05

Mô hình hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn trực tiếp và chuyển giao kỹ thuật thông qua hệ thống y tế từ xa telemedicine của bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Sở Y tế

 

06

Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng đào tạo cho cán bộ, viên chức bệnh viện của bệnh viên đa khoa khu vực Ninh Hòa

 

07

Phương án đơn giản hóa thủ tục đăng ký khai sinh (UBND cấp xã)

Sở Tư pháp

 

08

Số hóa tài liệu lưu trữ phục vụ khai thác trực tuyến

Sở Nội vụ

 

09

Sổ tay Thủ tục hành chính điện tử

 

10

Ứng dụng ArcGis 9.3 quản lý ranh giới các dự án giao và cho thuê mặt nước trên địa bàn huyện Vạn Ninh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

11

Ứng dụng phần mềm MS Excel 2013 trong quản lý, phân tích và xử lý số liệu quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa

 

12

Khai thác phần mềm Microstation V8I để biên soạn tài liệu hướng dẫn, sử dụng, nâng cao nghiệp vụ bản đồ cho cá nhân và tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm Phát triên quỹ đất tỉnh Khánh Hòa

 

13

Cấp đổi giấy phép lái xe và trả kết quả trong 01 ngày

Sở Giao thông và Vận tải

 

14

Giải pháp luân chuyển hồ sơ điện tử trên phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông

Sở Thông tin và Truyền thông

 

15

Cổng thông tin điện tử công khai thông tin tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuế

Cục Thuế tỉnh

 

16

Hợp nhất thủ tục hành chính kê khai các khoản nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai

Chi Cục Thuế Ninh Hòa

 

17

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về thủ tục hành chính, dịch vụ công và quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị thông qua quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân (UBND phường Vĩnh Hải)

UBND Tp. Nha Trang

 

18

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác theo dõi, quản lý việc xử phạt vi phạm hành chính (UBND phường Vĩnh Phước)

 

19

Tư vấn thủ tục hành chính cho người dân qua tổng đài điện thoại (UBND xã Vĩnh Hiệp)

 

20

Thành lập Trang thông tin điện tử cấp xã (UBND xã Vĩnh Thái)

 

21

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục (Khối THCS ngành giáo dục)

UBND Tp. Cam Ranh

 

22

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phân bổ địa điểm quảng cáo trên địa bàn thành phố Cam Ranh (Văn hóa thông tin)

 

23

Công sở thân thiện – Nhân viên tích cực (UBND phường Ninh Đa)

UBND thị xã Ninh Hòa

 

24

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã (UBND phường Ninh Hải)

 

25

Nâng cao công tác tuyên truyền cải cách hành chính

UBND huyện Diên Khánh

 

26

Ứng dụng 5S trong hoạt động công vụ tại UBND huyện Cam Lâm

UBND huyện Cam Lâm

 

27

Giải pháp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả vào hiện đại hóa nền hành chính trên địa bàn Vạn Ninh (Văn phòng HĐND và UBND huyện)

UBND huyện Vạn Ninh

 

28

Cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đầy mạnh ứng dụng trực tuyến để cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp (Trường mẫu giáo Vạn Phước)

 

29

Xây dựng môi trường năng động bằng cách tổ chức các cuộc thi để tạo động lực, cảm hứng làm việc cho cán bộ, công chức cấp xã (UBND xã Sơn Hiệp)

UBND huyện Khánh Sơn

 

30

Giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa (UBND xã Sơn Bình)

 

31

Nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trong việc đăng ký khai sinh, nhập sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trong một quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Khánh Đông - huyện Khánh Vĩnh

UBND huyện Khánh Vĩnh

 

Tổng số cơ quan tham đăng ký tham gia:

19

 

Tổng số mô hình sáng kiến đăng ký tham gia:

31