Tin nổi bật

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Theo ông Nguyễn Hoài Chiểu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khánh Hòa, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới là triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Xin ông đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua?

 

 - Những năm qua, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh mạng lưới ATM/POS, góp phần giúp người dân thuận lợi trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thanh toán của ngân hàng. Để khuyến khích người dân sử dụng thẻ trong thanh toán, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn mở rộng các điểm chấp nhận thẻ, gia tăng các dịch vụ tiện ích cho thẻ như: thanh toán các dịch vụ điện nước, điện thoại, mua thẻ điện thoại trả trước, gửi tiết kiệm có kỳ hạn, chuyển tiền. Bên cạnh đó, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn cũng phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng trực tuyến với nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ và đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán không dùng tiền mặt, các ngân hàng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách hàng giao dịch qua ATM; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, phòng ngừa và xử lý các hành vi gian lận trong giao dịch thanh toán qua POS; hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến an toàn, bảo mật…

Đến nay, mạng lưới cung ứng dịch vụ thanh toán qua ATM toàn tỉnh có 317 máy, trong đó, riêng TP. Nha Trang có 241 máy (chiếm 76 % tổng số máy); trung bình 1 máy ATM phục vụ 3.823 người dân. Tổng số thẻ phát hành đạt 966.256 thẻ, tăng gần 10.500 thẻ so với cuối năm 2016. Toàn tỉnh có 3.398 thiết bị POS tại 2.282 điểm chấp nhận thẻ (tăng 245 thiết bị so với cuối năm 2016); trong đó, đã kết nối liên thông 3.306 thiết bị (chiếm 97,29%/ tổng số thiết bị POS). Các điểm chấp nhận thanh toán POS chủ yếu tập trung vào các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, hệ thống nhà hàng, khách sạn, một số hãng taxi.

Song song với sự phát triển mạng lưới ATM, POS, lượng giao dịch, doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua ATM/POS, doanh số dịch vụ thanh toán điện tử ngày càng tăng. Tính riêng quý I/2017, có hơn 3 triệu giao dịch qua các máy ATM (tăng 13,72 % so với quý IV/2016), về giá trị giao dịch đạt 8.942 tỷ đồng (tăng 16,6%); có gần 621.000 giao dịch qua các thiết bị POS, về giá trị đạt 2.036 tỷ đồng (tăng 39,5%).

Tuy đã đạt kết quả nhất định, nhưng việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt vẫn còn hạn chế. Đó là, ATM sử dụng cho giao dịch rút tiền mặt vẫn còn chiếm tỷ lệ hơn 90% tổng số món và 78,63% giá trị giao dịch (giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua ATM vẫn còn thấp, chiếm tỷ trọng lần lượt là 0,27% số món và 0,15% giá trị); doanh số giao dịch qua POS còn chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương phát triển du lịch mạnh như Khánh Hòa, đòi hòi ngành Ngân hàng phải tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để khuyến khích, thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt

- NHNN Việt Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 2545 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. Xin ông cho biết những nội dung cơ bản của kế hoạch cũng như việc triển khai trên địa bàn tỉnh?

- Theo kế hoạch, một trong những nội dung trọng tâm NHNN đề ra là hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế chính sách liên quan đến thanh toán không dùng tiền mặt như: nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; ban hành văn bản để quản lý, vận hành, hạn chế rủi ro, giám sát đối với các loại hình thanh toán, phương tiện, hệ thống thanh toán mới; xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ sở bán lẻ hàng hóa, dịch vụ chấp nhận và sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử, thanh toán trực tuyến; xây dựng cơ chế, chính sách về phí dịch vụ thanh toán. Bên cạnh đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về an ninh, an toàn, phòng, chống rửa tiền, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh toán điện tử, thanh toán trực tuyến.

Về xây dựng, phát triển các hệ thống và dịch vụ thanh toán bán lẻ, NHNN đẩy mạnh phát triển thanh toán thẻ ngân hàng qua POS; xây dựng, phát triển hệ thống bù trừ điện tử tự động qua các giao dịch thanh toán bán lẻ tại Việt Nam; hoàn thiện, tăng cường kết nối giữa hạ tầng kỹ thuật thanh toán điện tử của hệ thống ngân hàng với hạ tầng thanh toán của các đơn vị khác để thúc đẩy thanh toán điện tử trong thương mại điện tử, tại các điểm bán lẻ và thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ trực tuyến; phát triển sắp xếp, phù hợp mạng lưới máy giao dịch tự động (ATM); phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn.

Để đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực Chính phủ, dịch vụ công, NHNN sẽ hoàn thiện, tăng cường kết nối giữa hạ tầng thanh toán điện tử của ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với hạ tầng của các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước nhằm phục vụ yêu cầu phối hợp thu ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử. Bên cạnh đó, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán trực tuyến phục vụ chi tiêu công vụ của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; tăng tỷ lệ chi trả trợ cấp xã hội, lương hưu thông qua các phương tiện thanh toán điện tử; tiếp tục mở rộng việc trả lương, thu nhập qua tài khoản; vận động, khuyến khích để cán bộ, công chức, người lao động tăng cường sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tài khoản.

Ngoài ra, NHNN còn thực hiện nâng cấp, mở rộng, cấu trúc lại hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường cơ chế phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt…

Đối với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, NHNN Việt Nam yêu cầu triển khai kịp thời, hiệu quả các cơ chế, chính sách về thanh toán không dùng tiền mặt. Trên địa bàn tỉnh, NHNN Chi nhánh Khánh Hòa đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

- Xin cảm ơn ông!

Nguồn Báo Khánh Hòa điện tử

1140784
Đang online: 30