Tin tức-Sự kiện

Tổ chức góp ý hoàn thiện dự thảo Quy chế giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội theo cơ chế một cửa liên thông

Sáng ngày 08/11/2018, Sở Nội vụ chủ trì tổ chức cuộc họp thẩm định quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội theo cơ chế một cửa liên thông. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở chủ trì, với thành phần tham dự gồm lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện UBND huyện, thị xã, thành phố; Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

 

Quang cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày những nội dung chủ yếu dự thảo Quy trình giải quyết liên thông các thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; cũng như báo cáo những bất cập trong quy định về thủ tục hành chính thuộc ngành và đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc. Thời gian qua, việc giải quyết thủ tục hành chính của ngành gặp khó khăn do có nhiều thủ tục hành chính liên quan nhiều cấp, ngành, số lượng hồ sơ phát sinh lớn, quy định pháp luật lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội khá phức tạp. Trên cơ sở nghiên cứu Bộ thủ tục hành chính do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố và Quyết định công bố Danh mục TTHC của UBND tỉnh, Sở đã xây dựng 47 quy trình liên thông lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội.

 

Đại biểu tham dự tham gia ý kiến

Đại diện các phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục liên thông như: một số TTHC lĩnh vực Người có công được quy định theo Luật, Nghị định và Thông tư còn hiệu lực thi hành, các cấp hành chính địa phương vẫn đang thực hiện nhưng không được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố TTHC; cơ chế phối hợp chưa xác định cụ thể quy trình, cách thức phối hợp luân chuyển hồ sơ giữa các cấp, các đơn vị...Do đó, đề xuất đưa các thủ tục hành chính mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không công bố vào dự thảo quy chế một cửa liên thông để dễ thực hiện.

Theo ý kiến của Lãnh đạo Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh, việc kiểm soát TTHC hiện nay phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; không được đưa thành phần hồ sơ và các TTHC chưa công bố vào dự thảo quy chế, quy trình giải quyết thủ tục. Tuy nhiên, theo ý kiến của Trưởng phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ và hầu hết các đại biểu dự họp, các thủ tục lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội được Bộ công bố khá rắc rối, quy định về thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết cho trường hợp, đối tượng thực hiện thủ tục được dẫn chiếu theo khá nhiều điều, khoản, điểm quy định pháp luật, chưa kể sự bất hợp lý, chồng chéo trong thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện đảm bảo thực hiện thủ tục; vì vậy cần thiết bóc tách từng nhóm, từng loại hồ sơ và tinh chỉnh quy trình nhằm tạo thuận lợi trong cập nhật quy trình trên Phần mềm một cửa điện tử (giải pháp kiến trúc mới) và trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức một cửa và chuyên môn.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thẩm định sơ bộ của phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ và ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì kết luận:

1. Thống nhất việc trình UBND tỉnh ban hành quy trình giải quyết đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội theo cơ chế một cửa liên thông nhằm tạo sự minh bạch, thống nhất, thuận lợi trong quá trình phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính.

2. Đối với dự thảo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện theo hướng sau:

- Đối với các thủ tục hành chính đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố thì rà soát, đưa vào dự thảo quy trình cả thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông để thống nhất thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của cấp trên.

- Không đưa thành phần hồ sơ vào trong dự thảo quy trình trình UBND tỉnh ban hành, tuy nhiên đối với các thủ tục hành chính buộc phải tách thành nhiều quy trình tương ứng với từng trường hợp, đối tượng thực hiện cụ thể trên thực tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành phần hồ sơ, biểu mẫu tương ứng cho từng quy trình, cập nhật công khai trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến để người dân, tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị thống nhất thực hiện, giảm tối đa phiền hà. Việc cập nhật thành phần hồ sơ phải bảo đảm không phát sinh thêm giấy tờ ngoài nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

- Đối với các công việc, thủ tục hành chính chưa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố trong bộ thủ tục hành chính nhưng các văn bản pháp lý có liên quan đang còn hiệu lực thi hành và thực tế vẫn đang phát sinh nhu cầu giải quyết cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp (nhất là lĩnh vực người có công, bảo trợ xã hội), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì hoàn thiện quy trình giải quyết, cập nhật công khai trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất phối hợp giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Phần mềm một cửa điện tử kiến trúc mới; bảo đảm rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, theo dõi, kiểm soát số liệu phục vụ quản lý, điều hành theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố bổ sung đối với các trường hợp này. Giao Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp chuyên môn để sớm hoàn thiện dự thảo, tham mưu thẩm định, trình UBND tỉnh xét ban hành.

Đồng thời, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng đề nghị, việc xây dựng và thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính của ngành vực lao động, thương binh, xã hội nói riêng và các ngành, lĩnh vực khác nói chung phải theo tinh thần đúng luật, tinh gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Bài và ảnh: Ngọc Thùy – N.V.M

1412470
Đang online: 54