Tin nổi bật

Tiếp tục cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân

UBND tỉnh vừa có Văn bản số 5215/UBND ngày 29/5/2018 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo đó, cần tiến hành rà soát lại toàn bộ những quy định, chỉ đạo về cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền, nghiên cứu những vấn đề được phát hiện qua Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng năm 2017, nhanh chóng xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót, những vấn đề khách hàng chưa hài lòng. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả toàn bộ những nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh. Đẩy mạnh cung cấp thông tin dịch vụ công, nhất là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 một cách thường xuyên, thông qua đồng thời nhiều hình thức. Phân công cán bộ, công chức, viên chức sẵn sàng tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn những vấn đề mà người dân, tổ chức, doanh nghiệp còn vướng mắc; kết quả trả lời, giải đáp những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị phải được phản hồi trực tiếp, nhanh chóng cho khách hàng và công bố công khai qua trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại nơi làm việc và các hình thức phù hợp khác. Những quy định, chính sách, thủ tục, biểu mẫu được ban hành mới hoặc có thay đổi thì nhanh chóng cập nhật, phổ biến, hướng dẫn cho khách hàng qua những kênh thông tin thiết thực, hiện đại; mạnh dạn, chủ động khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, mạng di động để cung cấp thông tin và tương tác với khách hàng trực tuyến.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm mạnh giấy tờ, biểu mẫu, tờ khai không cần thiết, làm khó người dân, tổ chức, doanh nghiệp gây phiền hà, mất thời gian và công sức của khách hàng và cả cơ quan hành chính; tăng cường các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng trong việc lập hồ sơ, thủ tục hành chính (như xây dựng các bộ biểu mẫu tham khảo, thành lập các tổ tư vấn thực hiện thủ tục ngay tại Bộ phận một cửa, tư vấn qua điện thoại, website, ứng dụng di động,…).

Để cải thiện điều kiện tiếp đón và phục vụ, cần tiếp tục quan tâm bổ sung thêm trang thiết bị, phương tiện phục vụ tiếp đón và làm việc tại Bộ phận một cửa; khắc phục những điểm bất hợp lý trong không gian đón tiếp, làm việc với khách hàng, cải tạo lại ô kính giao tiếp, chấm dứt tình trạng khách hàng phải đứng làm việc với cơ quan Nhà nước hoặc vị trí ngồi giao dịch còn bất tiện, kém thoải mái, gây nguy hiểm cho người lớn tuổi. Rà soát và bố trí hợp lý cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đối với những cơ quan có lượng khách hàng giao dịch quá đông, giảm tình trạng quá tải, chờ đợi mất nhiều thời gian. Chỉ đạo công chức, viên chức phải ưu tiên tiếp đón khách hàng, không được làm việc riêng, nghe điện thoại, thờ ơ trong khi khách hàng phải chờ đợi; trường hợp bất khả kháng phải vắng mặt, phải xử lý công việc cấp bách phải xin lỗi và xin phép khách hàng. Thực hiện đầy đủ chế độ hỗ trợ đối với cán bộ một cửa theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức đòi hỏi giấy tờ sai quy định, tự đặt thêm khâu công việc, nhũng nhiễu, tiêu cực. Chấp hành nghiêm các quy định về hướng dẫn hồ sơ bằng Phiếu hướng dẫn, đề nghị bổ sung hồ sơ không quá 01 lần và bằng văn bản, đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết phải có thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, hồ sơ trễ hẹn phải có thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả,… Không để khách khách hàng, tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần. Toàn bộ thông tin khách hàng phải được nhập đầy đủ, chính xác trên Phần mềm một cửa điện tử, để xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, sẵn sàng cung cấp thông tin, giới thiệu dịch vụ công, lấy ý kiến và liên hệ khách hàng khi cần thiết. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp xử lý hồ sơ trên Phần mềm một cửa không đúng quy định, làm sai lệch thông tin, gây khó khăn cho quá trình tra cứu, nhận thông báo tình hình giải quyết hồ sơ của công dân, ảnh hưởng uy tín hệ thống cung cấp thông tin giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh, sự hài lòng của người dân.

Từ năm 2018 trở đi, bên cạnh tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, các sở, ngành, địa phương cần thống nhất chuyển mạnh trọng tâm sang hỗ trợ thực hiện dịch vụ công, trong đó chủ yếu bằng hình thức trực tuyến; tập trung hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính ngay từ hồ sơ đầu vào để nâng cao chất lượng hồ sơ, giảm việc bổ sung nhiều lần, giảm đi lại cho khách hàng, thay vì chờ khách hàng chính thức nộp hồ sơ mới tiếp nhận và hướng dẫn; việc thực hiện cần phải công khai, minh bạch, công bằng, đúng theo quy định pháp luật.

Các cơ quan và các ngành dọc có nhiều đơn vị có chỉ số hài lòng còn thấp gồm: Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, lĩnh vực Hải quan, lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, ngành Thuế, ngành Công an, UBND thành phố Nha Trang, Cam Ranh và huyện Vạn Ninh tổ chức phân tích, đánh giá cụ thể những mặt đã làm được, những hạn chế, thiếu sót, các góp ý, kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch hành động khắc phục, nâng cao chỉ số hài lòng, giao nhiệm vụ và chỉ tiêu phải đạt cụ thể đến từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Sở Y tế tiếp tục chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện Chương trình hành động đã được xây dựng từ năm 2017; tổng hợp, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong năm 2017 để đề ra giải pháp, biện pháp khắc phục, nâng cao chỉ số hài lòng trung bình của người dân đối với sự phục vụ của các cơ sở khám chữa bệnh công lập của tỉnh đạt trên 78% trong năm 2018, tiến đến mục tiêu trên 80% vào năm 2020. Phải quan tâm đúng mức đối với các trạm y tế cấp xã, phòng khám đa khoa khu vực và một số Bệnh viện đa khoa có chỉ số hài lòng còn thấp.

Đối với các cơ quan ngành dọc, cần kiến nghị cấp trên đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, kết nối cơ sở dữ liệu với các ngành, địa phương thuộc tỉnh; rà soát và hệ thống những vấn đề còn bất cập, những yêu cầu bổ sung hoàn thiện đối với website, ứng dụng cung cấp dịch vụ trực tuyến để kiến nghị nâng cấp, chỉnh sửa kịp thời; quan tâm hỗ trợ dịch vụ trực tuyến hiệu quả hơn.

Kết quả khảo sát sự hài lòng và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) được công bố những năm qua cho thấy còn nhiều đơn vị cấp xã có năng lực, chuyên môn, chất lượng phục vụ và quản lý điều hành chuyển biến rất chậm, chưa làm người dân hài lòng (UBND xã Đại Lãnh, UBND xã Vạn Thắng, UBND xã Vĩnh Ngọc, UBND xã Diên Thọ,…). Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chỉ số hài lòng năm 2017, chỉ đạo quyết liệt để các đơn vị cấp xã phải nghiêm túc tiếp thu và khắc phục cụ thể đối với từng góp ý, phản ánh của khách hàng. Đối với những cán bộ, công chức được người dân phản ánh đích danh nhiều lần thì xem xét trách nhiệm, thay thế hoặc xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định.

Ban Biên tập
1412466
Đang online: 50