Triển khai CCHC

Ban hành Quy định về việc xử lý kỷ luật cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày 24/7/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc xử lý cán bộ xã, phường, thị trấn.

Theo quyết định này, các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật bao gồm:

- Đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cho phép.

- Đang trong thời gian điều trị bệnh có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

- Cán bộ nữ đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

- Đang bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của  cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật.

Các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật là: Phải chấp hành quyết định trái pháp luật của cấp trên nhưng đã báo cáo người ra quyết định trước khi chấp hành; Do bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Có 4 hình thức kỷ luật bao gồm: Khiển trách, Cảnh cáo, Cách chức, Bãi nhiệm.

Về thời hiệu xử lý kỷ luât là 24 tháng kể từ thời điểm có hành vi vi phạm. Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 2 tháng, trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thế kéo dài nhưng tối đa không quá 4 tháng.

Ngoài ra, Quyết định trên còn có các quy định khác như: Thẩm quyền xử lý kỷ luật, trình tự, thủ tục xem xét xử lý kỷ luật, xử lý kỷ luật cán bộ giữ chức vụ bầu cử của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội cấp xã…

Ly Ly

1140930
Đang online: 22