Nghiên cứu-Bình luận

Hội viên Hội Cựu chiến binh cơ sở với công tác cải cách hành chính

(Bài tham luận của đ/c Nguyễn Trọng Thái – Phó Giám đốc Sở Nội vụ,

 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các sở, ban, ngành I tại Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Khánh hoà lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022). 

Hội Cựu chiến binh các Sở, Ban, Ngành I được thành lập theo Quyết định số 1744/QĐ-CCB ngày 15/3/2017 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa; với 16 đồng chí là công chức đang công tác tại 7 sở, ngành thuộc tỉnh: Sở Nội vụ (4 đc), Sở Giáo dục- Đào tạo (3 đc), Sở Tài chính (01 đc), Sở KHĐT (01 đc), Kho bạc Nhà nước Nha trang (03 đc), Viện KSND tỉnh (01 đc), Chi cục QLTT (03 đc); Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh các Sở, Ban, Ngành I đương nhiệm qua Đại hội lần thứ 1 bầu ra 03 đồng chí.

Với đặc điểm là một Hội được ghép từ nhiều Hội viên công tác ở nhiều cơ quan và số lượng rất ít, đặt dưới sự lãnh đạo nhiều Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và với nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác nhau; những người lính năm xưa trong các cơ quan đó, nhiều năm âm thầm gìn giữ và phát huy bản chất anh “Bộ đội cụ Hồ” để xây dựng cho mình một đạo đức, một phẩm chất và cao hơn là một nhân cách sống và làm việc trung thành, trung thực, tận tâm, tận tuỵ. Hôm nay, những người lính ấy đã có cho mình một tổ chức để sinh hoạt – Hội Cựu chiến binh; chân giá trị về phẩm chất anh “Bộ đội cụ Hồ” được lan toả !

Mặc dầu là một Hội có đặc thù nêu trên, nhưng tựu trung lại tất cả đều là nhiệm vụ chính trị chung của nhà nước, được Nhà nước giao cho từng cơ quan thực hiện; xét cho cùng vẫn có những điểm chung, đó là công tác Cải cách hành chính; là công tác trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị mà bất kỳ cơ quan nào cũng phải làm và tất cả mọi cán bộ, công chức, viên chức đều phải thực hiện; thì Hội Cựu chiến binh có vai trò trực tiếp và gián tiếp tham gia công tác này. Tại Đại hội này, từ góc độ là người trực tiếp làm công tác Cải cách hành chính, đồng thời với tư cách là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các sở, ban, ngành I, tôi xin chia sẽ một số ý kiến về “vai trò của Hội viên Hội Cựu chiến binh cơ sở tham gia công tác cải cách hành chính”, như sau:

Từ năm 2015, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã cùng Uỷ ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với một số lĩnh vực dịch vụ công trên phạm vi toàn quốc. Kết quả khảo sát trên được Bộ Nội vụ chủ trì công bố năm 2016 tại Hà Nội; bên cạnh đó, Hội nghị đã đánh giá rất cao hiệu quả phối hợp của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và mở ra triển vọng phối hợp rộng rãi hơn đến tận cơ sở trong thời gian tới.

Đối với Hội CCB các cơ quan tỉnh chúng ta có thể tham gia công tác Cải cách hành chính trên 3 góc độ:

Một là, bản thân từng hội viên đang là công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh  đều đảm nhiệm công tác chuyên môn trên các lĩnh vực thì tham gia công tác cải cách hành chính thông qua chức trách, nhiệm vụ được giao và trực tiếp tham gia nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình cho tổ chức và công dân. Là công chức lãnh đạo phải nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đặt công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ xuyên suốt của cơ quan, đơn vị mình trong giải quyết công việc và xây dựng cơ quan.

Hai là, từng hội viên có thể tham gia tích cực công tác tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trực tiếp hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua giải quyết công việc, thủ tục hành chính; hỗ trợ tuyên truyền cải cách hành chính đến cộng đồng.

Ba là, Các đồng chí có thể hiến kế những sáng kiến cải cách hành chính cho tỉnh, cho Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, cho cơ quan chức tham mưu cải cách hành chính của tỉnh và cho cơ quan, đơn vị nơi công tác để nâng cao hiệu quả công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thành, tận tuỵ, gương mẫu. Tham gia giám sát để bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng các quy định chỉ đạo về cải cách hành chính; thực hiện các biện pháp phục vụ tốt nhất cho Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp; tham gia vào các hoạt động cụ thể do tỉnh triển khai.

Hiện nay, công tác cải cách hành chính đang được Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo rất quyết liệt bằng các Chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết với nhiều nội dung, biện pháp hết sức cụ thể; tuy nhiên, đây là công cuộc rất khó khăn, phức tạp và lâu dài, liên tục chịu áp lực của tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập, phải đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng ngày càng cao của Nhân dân; Do vậy cần có sự chung tay của tất cả các cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức thì mới đạt được thành công.

Và, tôi tin tưởng rằng với phẩm chất anh “Bộ đội cụ Hồ” mỗi cựu chiến binh chúng ta luôn lấy mục tiêu sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước làm thước đo cho phẩm chất, đạo đức của chính mình và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; góp phần tích cực để tỉnh Khánh Hoà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra./.

1117734
Đang online: 108