Phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa
Nếu gặp vướng mắc, khó khăn hoặc hành vi gây khó dễ, nhũng nhiễu, chậm trễ trong quá trình giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa, đề nghị người dân, tổ chức, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị cho Ban Biên tập Cổng thông tin Cải cách hành chính. Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin (họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại) và trình bày rõ nội dung vấn đề. Ban Biên tập cam kết bảo mật toàn bộ thông tin liên quan đến nhân thân của người gửi, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý và trả lời các phản ánh kiến nghị, đồng thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, vi phạm trong thời gian sớm nhất có thể. Xin chân thành cảm ơn!
Họ và tên: *  
Địa chỉ email: *  
Điện thoại: *  
Địa chỉ: *  
Tiêu đề: *  
   
  
 
 
   
File đính kèm nếu có (dung lượng nhỏ hơn 4 M)
File :
Các ô có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

1479752
Đang online: 125