Mô hình, sáng kiến, giải pháp

Liên thông hồ sơ điện tử giữa ngành thuế với ngành tài nguyên và môi trường - đột phá về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tại Khánh Hòa

Theo đồng chí Trần Sỹ Quân - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, việc phối hợp triển khai thực hiện tốt Quy chế 2677 của UBND tỉnh sẽ góp phần tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính cũng như số lần đến giao dịch tại các cơ quan Nhà nước liên quan

( Ngày 29 / Tháng 10 / Năm 2016 - 01:18:40 )
Những điểm mới về cơ chế phối hợp luân chuyển hồ sơ điện tử xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai tại tỉnh Khánh Hòa

Cơ chế phối hợp được áp dụng kể từ ngày ban hành Quyết định đối với tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai gồm: giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có phát sinh nghĩa vụ tài chính

( Ngày 30 / Tháng 09 / Năm 2016 - 09:56:24 )
Ứng dụng chứng thư số trong công tác mã hoá thông tin, tài liệu mật trong hoạt động thanh tra

Với giải pháp này, thông tin, tài liệu sẽ được mã hóa bằng bộ phần mềm  “xác thực và bảo mật tài liệu điện tử (VGCA)” do Ban cơ yếu Chính phủ xây dựng và chuyển giao (miễn phí). Theo đó, chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân trong danh sách được phép nhận mới giải mã và xem được những thông tin, tài liệu trên bằng chứng thư số chuyên dùng đã được Ban cơ yếu Chính phủ cấp

( Ngày 14 / Tháng 09 / Năm 2016 - 11:46:27 )
Cải thiện chỉ số PCI, PAPI - Các giải pháp quyết liệt của Cục thuế tỉnh

Để rút ngắn thời gian, đơn giản hoá TTHC tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ, giải quyết TTHC tại cơ quan các cấp, Cục Thuế đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm của ngành thuế tỉnh Khánh Hòa trong năm 2016; trong đó đề ra nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện 03 đề án trọng tâm về CCHC

( Ngày 11 / Tháng 07 / Năm 2016 - 02:00:34 )
Sẽ có luật xóa bỏ tận gốc rào cản kinh doanh, đầu tư

Những quy định về hướng dẫn Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp được ban hành tới đây sẽ được tiếp tục rà soát, sửa đổi để sát với thực tiễn.

( Ngày 29 / Tháng 06 / Năm 2016 - 02:30:13 )

746377
Đang online: 34