Mô hình, sáng kiến, giải pháp

Cải thiện Chỉ số khởi sự kinh doanh ít nhất 40 bậc

Trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sẽ quyết tâm cải thiện thứ hạng chỉ số Khởi sự kinh doanh theo đúng mục tiêu đã định, tăng xếp hạng chỉ số này lên ít nhất 40 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu.

( Ngày 26 / Tháng 06 / Năm 2018 - 12:02:02 )
‘Gắn thẻ’ xanh, vàng, đỏ cho doanh nghiệp

Quản lý Nhà nước theo nguyên tắc rủi ro chính là động lực cho các doanh nghiệp (DN) tuân thủ pháp luật. DN nào tuân thủ tốt sẽ bị kiểm tra giám sát ít đi, chi phí tuân thủ về dài hạn cũng giảm dần.

( Ngày 02 / Tháng 10 / Năm 2017 - 10:18:57 )
Liên thông hồ sơ điện tử giữa ngành thuế với ngành tài nguyên và môi trường - đột phá về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tại Khánh Hòa

Theo đồng chí Trần Sỹ Quân - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, việc phối hợp triển khai thực hiện tốt Quy chế 2677 của UBND tỉnh sẽ góp phần tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính cũng như số lần đến giao dịch tại các cơ quan Nhà nước liên quan

( Ngày 29 / Tháng 10 / Năm 2016 - 01:18:40 )
Những điểm mới về cơ chế phối hợp luân chuyển hồ sơ điện tử xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai tại tỉnh Khánh Hòa

Cơ chế phối hợp được áp dụng kể từ ngày ban hành Quyết định đối với tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai gồm: giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có phát sinh nghĩa vụ tài chính

( Ngày 30 / Tháng 09 / Năm 2016 - 09:56:24 )

1214285
Đang online: 14