Văn bản mới

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019

( Ngày 08 / Tháng 01 / Năm 2019 - 07:45:07 )
Ban hành Quy chế làm việc của văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà

( Ngày 14 / Tháng 12 / Năm 2018 - 09:35:20 )
Công bố danh mục 30 thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến

( Ngày 26 / Tháng 11 / Năm 2018 - 11:49:46 )
Ban hành Quy chế giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách theo cơ chế một cửa liên thông do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách theo cơ chế một cửa liên thông do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để các cơ quan liên quan thống nhất thực hiện.

( Ngày 21 / Tháng 11 / Năm 2018 - 11:05:17 )

1334198
Đang online: 83