Văn bản mới

Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh công bố danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4

Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4

( Ngày 25 / Tháng 09 / Năm 2017 - 09:22:10 )
Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài , cá nhân nước ngoài theo cơ chế MC, cơ chế MCLT

Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài , cá nhân nước ngoài theo cơ chế MC, cơ chế MCLT

( Ngày 17 / Tháng 09 / Năm 2017 - 04:49:44 )

957531
Đang online: 74