Văn bản mới

Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả CCHC năm 2017

Kết quả hình ảnh cho chỉ số CCHC khánh hòaNgày 19/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND phê duyệt và công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ngành, địa phương. Đây là năm đầu tiên áp dụng hệ thống tiêu chí mới, cũng là lần đầu tiên tự chấm điểm và thực hiện thẩm định trên phần mềm. Kết quả có nhiều điểm khác biệt so với những năm trước

( Ngày 18 / Tháng 01 / Năm 2018 - 11:13:38 )
Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa

Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

( Ngày 07 / Tháng 01 / Năm 2018 - 11:24:37 )
Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh hành Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 

( Ngày 29 / Tháng 12 / Năm 2017 - 02:56:03 )

1031710
Đang online: 37