Văn bản mới

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019

( Ngày 08 / Tháng 01 / Năm 2019 - 07:45:07 )
Ban hành Quy chế làm việc của văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà

( Ngày 14 / Tháng 12 / Năm 2018 - 09:35:20 )

1416626
Đang online: 67