Chỉ số CCHC

UBND tỉnh phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả CCHC năm 2017

Ngày 19/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND phê duyệt và công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ngành, địa phương. Đây là năm đầu tiên áp dụng hệ thống tiêu chí mới, cũng là lần đầu tiên tự chấm điểm và thực hiện thẩm định trên phần mềm. Kết quả có nhiều điểm khác biệt so với những năm trước

( Ngày 17 / Tháng 01 / Năm 2018 - 02:13:38 )
123

1334286
Đang online: 169