TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

Trả lời bạn đọc thắc mắc về cấp giấy CMND

( Ngày 07 / Tháng 08 / Năm 2017 - 09:53:04 )
Trả lời bạn đọc về đăng ký khai tử

( Ngày 30 / Tháng 07 / Năm 2017 - 07:54:00 )
Trả lời thắc mắc của bạn đọc về bố trí công chức tại Bộ phận một cửa cấp xã

Qua chuyên mục Góp ý và Hỏi đáp, Ban Biên tập Cổng thông tin Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa nhận được thắc mắc của bạn đọc Nguyễn Thị Hải, thành phố Vũng Tàu (email gửi ngày 26/8/2016), liên quan việc bố trí cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã. Ban Biên tập trả lời bạn như sau...

( Ngày 27 / Tháng 08 / Năm 2016 - 02:58:23 )
123

891492
Đang online: 6