Để phục vụ tốt hơn

Nâng cao chất lượng phục vụ

Cán bộ thực hiện trả hộ chiếu cấp cho người dânPhòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, một trong những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

( Ngày 07 / Tháng 11 / Năm 2017 - 05:03:48 )
Giới thiệu tiện ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

( Ngày 21 / Tháng 09 / Năm 2017 - 09:54:13 )

982937
Đang online: 37