Việc cần làm ngay

Công văn số 2415/UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2017

Công văn số 2415/UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

( Ngày 18 / Tháng 03 / Năm 2018 - 10:01:32 )

1031695
Đang online: 22