Việc cần làm ngay

Khắc phục những vấn đề chưa hài lòng, từng bước xây dựng hình mẫu chính quyền đối thoại

 UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Thông báo số 161/TB-UBND ngày 21/3/2017 kết luận Hội nghị công bố chỉ số hài lòng, chỉ số CCHC năm 2016; triển khai kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2017.

( Ngày 31 / Tháng 03 / Năm 2017 - 02:09:39 )

746353
Đang online: 10