Việc cần làm ngay

Cục Thuế tỉnh: Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, Cục Thuế tỉnh vừa ban hành Công văn số 1924/CT-TTHT ngày 16/4/2018 về việc xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

( Ngày 16 / Tháng 04 / Năm 2018 - 11:46:52 )
Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2017

Công văn số 2415/UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

( Ngày 17 / Tháng 03 / Năm 2018 - 08:01:32 )

1074109
Đang online: 65