Tiện ích cho CBCC

Chính sách mới về thu hút nhân tài có hiệu lực từ hôm nay

Từ hôm nay (20/1), một loạt chính sách đặc thù có tính đột phá để thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ có hiệu lực thi hành.

( Ngày 20 / Tháng 01 / Năm 2018 - 01:13:53 )
Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

( Ngày 02 / Tháng 08 / Năm 2017 - 12:42:48 )
Những nội dung quan trọng về xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã tại Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa

Nguyên tắc xử lý kỷ luật là đảm bảo tính khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng pháp luật. Mỗi hành vi vi phạm chỉ xử lý một hình thức kỷ luật, nếu có nhiều hành vi vi phạm pháp luật thì được xử lý nặng hơn một mức đối với hành vi vi phạm nặng nhất. Trường hợp cán bộ cấp xã đang thi thành quyết định kỷ luật nhưng tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật nhẹ hơn mức kỷ luật đang thi hành thì sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn

( Ngày 21 / Tháng 08 / Năm 2015 - 07:47:23 )
Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2015 tỉnh Khánh Hòa

Ngày 27/7/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2027/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi ngạch công chức năm 2015 từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự và tương đương, từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương

( Ngày 06 / Tháng 08 / Năm 2015 - 08:36:38 )
UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Hệ thống quản lý CBCCVC cung cấp các chức năng để người sử dụng có thể thực hiện thao tác, xử lý thông tin, dữ liệu một cách thuận lợi trên một phần mềm ứng dụng thống nhất là phần mềm Quản lý CBCCVC

( Ngày 27 / Tháng 07 / Năm 2015 - 01:10:01 )
Khai giảng lớp thí điểm bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin kết hợp phương thức từ xa và trực tiếp cho CBCC xã tại Cam Lâm

Sáng ngày 22/4/2015 vừa qua, tại trường Trung cấp nghề Cam Lâm, Sở Nội vụ phối hợp cùng UBND huyện Cam Lâm và Công ty TNHH Công nghệ Trung Hải tổ chức lễ Khai giảng lớp thí điểm bồi dưỡng kiến thức Công nghệ thông tin kết hợp phương thức từ xa và trực tiếp cho cán bộ, công chức xã thuộc huyện Cam Lâm

( Ngày 06 / Tháng 05 / Năm 2015 - 06:02:04 )
Quy định mới về tuyển dụng công chức

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển

( Ngày 24 / Tháng 03 / Năm 2015 - 02:10:43 )
Triển khai Phương án thí điểm kết hợp phương thức từ xa và trực tiếp trong bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án 1956

Theo phương thức này, cán bộ, công chức sẽ được tiếp thu hầu hết nội dung chuyên đề và làm bài tập kiểm tra cho từng chuyên đề thông qua hệ thống phần mềm chuyên dụng chạy trên mạng Internet, chỉ tập trung tại huyện khi khai giảng, tập huấn sử dụng phần mềm và ôn tập, kiểm tra kết thúc khóa học

( Ngày 25 / Tháng 02 / Năm 2015 - 07:49:42 )
Phê duyệt Đề án thi tuyển chức danh Trưởng, phó phòng chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3600/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện

( Ngày 28 / Tháng 12 / Năm 2014 - 12:44:26 )
12

1272042
Đang online: 38