Tin nổi bật

Họp Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh 06 tháng đầu năm: tập trung cải thiện Chỉ số mức độ hài lòng và Chỉ số CCHC

Chiều ngày 05/7/2018, đồng chí Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo kết quả trọng tâm công tác CCHC tỉnh 06 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 06 cuối năm 2018; Báo cáo chỉ số CCHC năm 2017 tỉnh Khánh Hòa do Bộ Nội vụ công bố. Tham dự cuộc họp có hơn 60 đại biểu gồm các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo các Sở, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

( Ngày 05 / Tháng 07 / Năm 2018 - 12:00:46 )
Cải thiện Chỉ số khởi sự kinh doanh ít nhất 40 bậc

Trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sẽ quyết tâm cải thiện thứ hạng chỉ số Khởi sự kinh doanh theo đúng mục tiêu đã định, tăng xếp hạng chỉ số này lên ít nhất 40 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu.

( Ngày 26 / Tháng 06 / Năm 2018 - 12:02:02 )
Tiếp tục cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân

UBND tỉnh vừa có Văn bản số 5215/UBND ngày 29/5/2018 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

( Ngày 03 / Tháng 06 / Năm 2018 - 05:08:51 )
Công bố Chỉ số CCHC các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố năm 2017, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tăng bậc

Sáng ngày 02/5/2018, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017. 

( Ngày 02 / Tháng 05 / Năm 2018 - 10:07:50 )
Triển khai Kế hoạch của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ năm 2018

UBND tỉnh vừa có văn bản số 1934/UBND-KSTT ngày 28/02/2018 giao các Sở tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Theo Kế hoạch, nhiều cơ chế, chính sách quan trọng sẽ được xây dựng, ban hành trong năm nay

( Ngày 18 / Tháng 04 / Năm 2018 - 04:30:24 )
Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy HCNN tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh ban hành hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TQ ngày 25/1/0/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

( Ngày 15 / Tháng 04 / Năm 2018 - 04:32:06 )
Tiếp tục giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018

Năm 2018 là năm thứ 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

( Ngày 08 / Tháng 04 / Năm 2018 - 09:28:38 )
Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2017

Công văn số 2415/UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

( Ngày 17 / Tháng 03 / Năm 2018 - 08:01:32 )
Nghiên cứu, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Chính phủ với địa phương


Công văn số 512/TH-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh về việc nghiên cứu, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Chính phủ với địa phương

( Ngày 12 / Tháng 03 / Năm 2018 - 01:32:47 )

1141050
Đang online: 70