Tin nổi bật

Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 công bố Danh mục 158 thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4. Đối với các thủ tục này, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể sử dụng thiết bị có kết nối Internet để soạn và nộp hồ sơ điện tử cho cơ quan hành chính tỉnh Khánh Hòa từ bất kỳ nơi đâu

( Ngày 04 / Tháng 06 / Năm 2019 - 06:36:42 )
Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1590/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh

( Ngày 26 / Tháng 05 / Năm 2019 - 05:29:02 )
Tỉnh Khánh Hòa sau 5 năm triển khai văn bản điện tử

Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 4/2019, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có 658 cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, với cùng một phiên bản thống nhất, liên thông đồng bộ trên cả ba cấp tỉnh - huyện - xã và kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia.

( Ngày 14 / Tháng 05 / Năm 2019 - 08:42:46 )
Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

( Ngày 01 / Tháng 05 / Năm 2019 - 08:59:53 )
Giá cước tiếp nhận hồ sơ, chuyển phát kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh

Bưu điện tỉnh Khánh Hòa vừa có Văn bản số 489/BĐKH-KHKD ngày 23/4/2019 thông báo giá cước tiếp nhận hồ sơ, chuyển phát kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh.

( Ngày 26 / Tháng 04 / Năm 2019 - 04:41:23 )
Tiếp tục giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2019

Trên cơ sở kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019. Mức chỉ tiêu được giao năm nay cho các cơ quan, đơn vị, địa phương cao hơn 5% so với năm 2018.

( Ngày 26 / Tháng 03 / Năm 2019 - 01:30:31 )
Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018 và triển khai kế hoạch CCHC năm 2019 tỉnh Khánh Hòa

Ngày 15/3/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018, quán triệt triển khai kế hoạch CCHC năm 2019. Gần 200 đại biểu là lãnh đạo các ban Đảng, Đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, công chức chuyên trách CCHC, các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh về tham dự.

( Ngày 14 / Tháng 03 / Năm 2019 - 01:10:20 )
Tập huấn tăng cường về kiến trúc và tác nghiệp trên hệ thống Trung tâm Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh cho lãnh đạo sở, ngành, địa phương

Nằm trong kế hoạch tập huấn chung của Ban Điều hành Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh về tăng cường kiến trúc và tác nghiệp trên hệ thống Trung tâm; sáng ngày 05/3/2019, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn đợt 2 dành cho đối tượng là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, với 60 học viên. Đồng chí Ngô Truyện - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Điều hành Đề án chủ trì và phát biểu chỉ đạo

( Ngày 05 / Tháng 03 / Năm 2019 - 04:15:20 )
UBND tỉnh phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2018

Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính tỉnh ngày 17/01/2019, Hội đồng thẩm định tỉnh đã trình UBND tỉnh phê duyệt, công bố kết quả chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 .

( Ngày 30 / Tháng 01 / Năm 2019 - 10:41:47 )
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019

( Ngày 08 / Tháng 01 / Năm 2019 - 07:45:07 )

1479704
Đang online: 78