Tin nổi bật

Tiếp tục giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2019

Trên cơ sở kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019. Mức chỉ tiêu được giao năm nay cho các cơ quan, đơn vị, địa phương cao hơn 5% so với năm 2018.

( Ngày 26 / Tháng 03 / Năm 2019 - 01:30:31 )
Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018 và triển khai kế hoạch CCHC năm 2019 tỉnh Khánh Hòa

Ngày 15/3/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018, quán triệt triển khai kế hoạch CCHC năm 2019. Gần 200 đại biểu là lãnh đạo các ban Đảng, Đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, công chức chuyên trách CCHC, các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh về tham dự.

( Ngày 14 / Tháng 03 / Năm 2019 - 01:10:20 )
Tập huấn tăng cường về kiến trúc và tác nghiệp trên hệ thống Trung tâm Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh cho lãnh đạo sở, ngành, địa phương

Nằm trong kế hoạch tập huấn chung của Ban Điều hành Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh về tăng cường kiến trúc và tác nghiệp trên hệ thống Trung tâm; sáng ngày 05/3/2019, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn đợt 2 dành cho đối tượng là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, với 60 học viên. Đồng chí Ngô Truyện - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Điều hành Đề án chủ trì và phát biểu chỉ đạo

( Ngày 05 / Tháng 03 / Năm 2019 - 04:15:20 )
UBND tỉnh phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2018

Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính tỉnh ngày 17/01/2019, Hội đồng thẩm định tỉnh đã trình UBND tỉnh phê duyệt, công bố kết quả chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 .

( Ngày 30 / Tháng 01 / Năm 2019 - 10:41:47 )
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019

( Ngày 08 / Tháng 01 / Năm 2019 - 07:45:07 )
Nghị quyết 19 thành Nghị quyết 02 và chỉ đạo của Thủ tướng

Khác với các năm trước, Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 dự kiến sẽ được đánh số 02, ngay sau Nghị quyết 01 của Chính phủ, thể hiện rõ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng “bứt phá đầu tiên là thể chế”.

( Ngày 25 / Tháng 12 / Năm 2018 - 12:15:02 )
Công bố danh mục 30 thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến

( Ngày 26 / Tháng 11 / Năm 2018 - 11:49:46 )
Ban hành Quy chế giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách theo cơ chế một cửa liên thông do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách theo cơ chế một cửa liên thông do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để các cơ quan liên quan thống nhất thực hiện.

( Ngày 21 / Tháng 11 / Năm 2018 - 11:05:17 )
Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

( Ngày 20 / Tháng 11 / Năm 2018 - 01:04:44 )
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11132A về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2019, đề ra những mục tiêu và giải pháp mới nhằm tiếp tục hiện đại hóa hành chính theo lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

( Ngày 15 / Tháng 11 / Năm 2018 - 03:36:05 )

1416646
Đang online: 87