Tin nổi bật

Công bố Chỉ số CCHC các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố năm 2017, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tăng bậc

Sáng ngày 02/5/2018, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017. 

( Ngày 02 / Tháng 05 / Năm 2018 - 10:07:50 )
Triển khai Kế hoạch của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ năm 2018

UBND tỉnh vừa có văn bản số 1934/UBND-KSTT ngày 28/02/2018 giao các Sở tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Theo Kế hoạch, nhiều cơ chế, chính sách quan trọng sẽ được xây dựng, ban hành trong năm nay

( Ngày 18 / Tháng 04 / Năm 2018 - 04:30:24 )
Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy HCNN tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh ban hành hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TQ ngày 25/1/0/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

( Ngày 15 / Tháng 04 / Năm 2018 - 04:32:06 )
Tiếp tục giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018

Năm 2018 là năm thứ 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

( Ngày 08 / Tháng 04 / Năm 2018 - 09:28:38 )
Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2017

Công văn số 2415/UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

( Ngày 17 / Tháng 03 / Năm 2018 - 08:01:32 )
Nghiên cứu, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Chính phủ với địa phương


Công văn số 512/TH-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh về việc nghiên cứu, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Chính phủ với địa phương

( Ngày 12 / Tháng 03 / Năm 2018 - 01:32:47 )
Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2017 triển khai kế hoạch CCHC năm 2018

Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

( Ngày 01 / Tháng 03 / Năm 2018 - 07:02:39 )
Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2017, triển khai Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2018

Sáng ngày 07/02/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai Kế hoạch cải cách hành cính tỉnh năm 2018. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và trên 150 đại biểu là lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể cấp tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh, thành viên Hội đồng thẩm định CCHC tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, công chức chuyên trách CCHC, các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh về tham dự.

( Ngày 06 / Tháng 02 / Năm 2018 - 11:26:43 )
UBND tỉnh phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả CCHC năm 2017

Kết quả hình ảnh cho chỉ số CCHC khánh hòaNgày 19/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND phê duyệt và công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ngành, địa phương. Đây là năm đầu tiên áp dụng hệ thống tiêu chí mới, cũng là lần đầu tiên tự chấm điểm và thực hiện thẩm định trên phần mềm. Kết quả có nhiều điểm khác biệt so với những năm trước

( Ngày 18 / Tháng 01 / Năm 2018 - 04:13:38 )
Thủ tướng ký Nghị định cắt giảm 675 điều kiện KD

Sáng 15/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định để cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh trong 8 lĩnh vực, tương đương 55% trong tổng số 1.216 điều kiện đầu tư kinh doanh mà Bộ Công Thương quản lý.

( Ngày 17 / Tháng 01 / Năm 2018 - 09:04:46 )

1074084
Đang online: 48