Kết quả thực hiện

Tình hình, kết quả cải cách hành chính quý I/2019

( Ngày 22 / Tháng 03 / Năm 2019 - 01:24:10 )
UBND tỉnh phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2018

Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính tỉnh ngày 17/01/2019, Hội đồng thẩm định tỉnh đã trình UBND tỉnh phê duyệt, công bố kết quả chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 .

( Ngày 30 / Tháng 01 / Năm 2019 - 10:41:47 )
Kết quả CCHC năm 2018 của Hải quan Khánh Hòa

( Ngày 27 / Tháng 11 / Năm 2018 - 08:58:05 )

1416694
Đang online: 134