Kết quả thực hiện

Sở Tư pháp Khánh Hòa: chỉ số CCHC 2016 đạt 89.39%, xếp hạng Tốt

Ngày 20/1/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định 254/QD-UBND phê duyệt và công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016. Theo đó, 16 cơ quan được xếp hạng Tốt, trong đó Sở Tư pháp đạt 89.39%, tăng 13.63% so với năm 2015.

( Ngày 21 / Tháng 02 / Năm 2017 - 05:49:57 )
Nỗ lực cải thiện chỉ số PCI - Một năm nhìn lại

Ngay sau khi chỉ số PCI, PAPI năm 2015 được công bố, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao cho Sở Nội vụ phân tích nguyên nhân, hạn chế, làm rõ trách nhiệm của các Sở, ngành có các tiêu chí trong chỉ số PCI và chỉ số PAPI thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách năm sau thấp hơn năm trước và đề ra các giải pháp cải thiện chỉ số PCI. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện để đạt mục tiêu, yêu cầu.

( Ngày 07 / Tháng 02 / Năm 2017 - 01:25:32 )
Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2016

( Ngày 06 / Tháng 02 / Năm 2017 - 12:20:18 )

713532
Đang online: 45