Kết quả thực hiện

Báo cáo công tác Cải cách hành chính ngành Y tế Quý III/2017

( Ngày 06 / Tháng 09 / Năm 2017 - 03:16:43 )
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Khánh Hòa: Đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

06 tháng đầu năm 2017, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện cải cách hành chính một cách đồng bộ, có hiệu quả trong toàn ngành, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo thuận lợi cho các khách hàng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội theo đúng định hướng, chủ trương của tỉnh.

( Ngày 10 / Tháng 08 / Năm 2017 - 04:20:13 )

891667
Đang online: 25