Kết quả thực hiện

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nhận thức rõ vai trò của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển bền vững.

( Ngày 07 / Tháng 06 / Năm 2017 - 12:17:57 )
Công tác cải cách hành chính: Khắc phục dần những hạn chế

Người dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND thị xã Ninh HòaTheo đánh giá của Sở Nội vụ, năm 2016, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đạt 80,56%, xếp loại khá do còn tồn tại nhiều vướng mắc trong việc triển khai thực hiện. Do vậy, từ đầu năm đến nay, UBND thị xã đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế.

( Ngày 08 / Tháng 05 / Năm 2017 - 04:21:14 )
Ngành thuế Khánh Hòa thực hiện tốt các nội dung cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Bộ phận một cửa Chi cục Thuế TP. Nha TrangThực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính Phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020...

( Ngày 10 / Tháng 04 / Năm 2017 - 02:35:09 )

795661
Đang online: 41