Kết quả thực hiện

Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh về sơ kết việc thực hiện giảm chi phí của doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh về sơ kết việc thực hiện giảm chi phí của doanh nghiệp năm 2017

( Ngày 30 / Tháng 11 / Năm 2017 - 03:54:35 )
Trường Đại học Khánh Hòa: Cải cách hành chính trong công tác học sinh, sinh viên

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra cho nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 của UBND tỉnh, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hướng vào mục tiêu nhiệm vụ giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa, thống nhất hóa...

( Ngày 13 / Tháng 11 / Năm 2017 - 12:11:23 )
CCHC tỉnh Khánh Hòa 9 tháng đầu năm 2017 – Tiếp tục đột phá mạnh

Năm 2017, công tác cải cách hành chính tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, đơn vị, địa phương. Sau đây là một số kết quả nổi bật qua 9 tháng tổ chức thực hiện

( Ngày 17 / Tháng 10 / Năm 2017 - 06:22:40 )

957536
Đang online: 79