Kết quả thực hiện

Chuyển biến về công tác hành chính - tư pháp

Chuyển biến về công tác hành chính - tư pháp
Tổ Hành chính - Tư pháp (HC-TP) được thành lập đã góp phần làm chuyển biến công tác HC-TP của Tòa án nhân dân (TAND) TP. Nha Trang.

( Ngày 27 / Tháng 03 / Năm 2018 - 12:43:45 )

1214380
Đang online: 107