Kết quả phối hợp giải quyết hồ sơ

Yêu cầu tổng hợp báo cáo nguyên nhân giải quyết TTHC trễ hạn và đề xuất giải pháp

Sở Tư pháp vừa có Công văn số 268/STP-KSTTHC ngày 07/3/2016 đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo nguyên nhân giải quyết TTHC trễ hẹn và đề xuất giải pháp

( Ngày 08 / Tháng 03 / Năm 2016 - 07:11:09 )
Kết quả phối hợp giải quyết hồ sơ TTHC tháng 4/2015

( Ngày 08 / Tháng 07 / Năm 2015 - 07:16:00 )
Kết quả phối hợp giải quyết hồ sơ TTHC tháng 3/2015

( Ngày 08 / Tháng 07 / Năm 2015 - 07:11:34 )
1

1479664
Đang online: 39