Thông báo

Công bố danh mục 30 thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến

( Ngày 26 / Tháng 11 / Năm 2018 - 11:49:46 )

1334251
Đang online: 134