Thông báo

Công bố chuẩn hóa 46 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 12/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa.

( Ngày 08 / Tháng 05 / Năm 2017 - 12:50:30 )

766078
Đang online: 37