Thông báo

Tiếp tục giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2019

Trên cơ sở kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019. Mức chỉ tiêu được giao năm nay cho các cơ quan, đơn vị, địa phương cao hơn 5% so với năm 2018.

( Ngày 26 / Tháng 03 / Năm 2019 - 01:30:31 )
BHXH tỉnh thông báo về việc cấp lại, đổi thẻ BHYT

( Ngày 19 / Tháng 03 / Năm 2019 - 04:48:27 )

1416659
Đang online: 99