Tin tức-Sự kiện

Đề xuất tích hợp các loại giấy phép môi trường

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng cần sửa đổi, bổ sung quy định về giấy phép môi trường theo hướng sử dụng hệ thống giấy phép liên thông, tích hợp, thống nhất

( Ngày 14 / Tháng 11 / Năm 2017 - 04:32:12 )
Cập nhật thông tin CCHC cho cán bộ, công chức tư pháp

Ngày 26/10/2017, tại Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ Tư pháp xã, phường, thị trấn, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức phổ biến, tuyên truyền công tác CCHC cho 150 công chức tư pháp – hộ tịch xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

( Ngày 26 / Tháng 10 / Năm 2017 - 09:57:11 )
Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm việc tại tỉnh Khánh Hòa

Sáng ngày 06/10/2017Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Lê Khánh Hải chủ trì. Thành phần Đoàn Kiểm tra có đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, lãnh đạo các Sở: Văn hóa và Thể thao, Du lịch đã tham gia làm việc với Đoàn.

( Ngày 06 / Tháng 10 / Năm 2017 - 12:45:00 )
Tập huấn chuyên sâu công tác xử lý vi phạm hành chính tại tỉnh Khánh Hòa

Tiếp tục triển khai Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (được ban hành kèm theo Quyết định số 3817/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 05/10/2017, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác xử lý vi phạm hành chính, bao gồm những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (BPXLHC) giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

( Ngày 05 / Tháng 10 / Năm 2017 - 10:54:59 )
Bộ Công Thương tạo "áp lực cho ai đó còn chần chừ"

TS. Nguyễn Đình Cung cho rằng việc Bộ Công Thương tự đề xuất cắt bỏ đến 675 điều kiện kinh doanh có thể xem là một quyết định lịch sử, rất đáng được hoanh nghênh, ủng hộ.

( Ngày 25 / Tháng 09 / Năm 2017 - 12:02:02 )
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại UBND huyện Vạn Ninh

Ngày 21/9/2017, Tổ Kiểm tra Cải cách hành chính số 02 do đồng chí Nguyễn Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc tại huyện Vạn Ninh.

( Ngày 20 / Tháng 09 / Năm 2017 - 08:54:09 )
4 Nghị quyết của Chính phủ và cuộc chiến chờ các Bộ trưởng

Chính phủ đã ban hành liên tiếp 4 Nghị quyết yêu cầu cắt bỏ các điều kiện kinh doanh mang tính áp đặt bất hợp lý, hạn chế cạnh tranh...

( Ngày 18 / Tháng 09 / Năm 2017 - 07:30:14 )
Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử hành chính, văn hóa công sở cho đội ngũ cán bộ chuyên trách cải cách hành chính và cán bộ một cửa tỉnh Khánh Hòa

Trong 02 ngày từ 18 đến 19/9/2017, tại Khách sạn Luxury, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ chuyên trách cải cách hành chính và cán bộ một cửa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Ngô Truyện, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì tập huấn.

( Ngày 18 / Tháng 09 / Năm 2017 - 04:43:00 )
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại huyện Khánh Vĩnh

Ngày 15/9/2017, Tổ Kiểm tra Cải cách hành chính số 02 do đồng chí Nguyễn Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc tại huyện Khánh Vĩnh. Tham gia Tổ kiểm tra có thành viên là đại diện của các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.

( Ngày 15 / Tháng 09 / Năm 2017 - 05:58:53 )
Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 3 – năm 2017: Đã xác định đội thi xuất sắc nhất

Sau gần 04 tháng triển khai, cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 3 – năm 2017 tỉnh Khánh Hòa đã chính thức khép lại với Vòng chung khảo diễn ra hết sức sôi nổi, hấp dẫn trong ngày 25 và 26/8/2017.

( Ngày 26 / Tháng 08 / Năm 2017 - 04:45:23 )

930585
Đang online: 53