Triển khai CCHC

Kế hoạch tuyên truyền CCHC 2017 của UBND thành phố Nha Trang

( Ngày 26 / Tháng 04 / Năm 2017 - 01:00:57 )
Triển khai các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu

Đây là một trong những nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch về tăng cường kỷ luật, kỷ cương do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành.

( Ngày 18 / Tháng 04 / Năm 2017 - 08:00:56 )
Cục Thuế tỉnh: Triển khai các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017

Trên cơ sở bám sát Kế hoạch CCHC năm 2017 của UBND tỉnh, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2017 của đơn vị theo đúng hướng dẫn của UBND tỉnh và Tổng cục Thuế với các nội dung chủ yếu như tiếp tục kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính...

( Ngày 09 / Tháng 04 / Năm 2017 - 07:43:58 )

746373
Đang online: 30