Triển khai CCHC

Tổng cục Thuế ban hành Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2019-2020

Ngày 13/3/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có Quyết định số 216/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2019-2020. Theo đó, Tổng cục Thuế đã quy định cụ thể, chi tiết 11 nội dung hoạt động trong các lĩnh vực thuộc công tác quản lý thuế của cơ quan thuế các cấp.

( Ngày 28 / Tháng 03 / Năm 2019 - 12:30:59 )
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019

( Ngày 05 / Tháng 03 / Năm 2019 - 08:59:06 )
Kế hoạch CCHC năm 2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

( Ngày 29 / Tháng 01 / Năm 2019 - 06:59:58 )

1468253
Đang online: 51