Triển khai CCHC

Ninh Hòa - chuẩn mực giao tiếp, ứng xử tại Bộ phận một cửa

Ngày 24/7/2017, UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Quy tắc giao tiếp, ứng xử của công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đính kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND. Mục đích của Quy tắc là xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Bộ phận một cửa với phương châm “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”

( Ngày 25 / Tháng 07 / Năm 2017 - 12:43:57 )

837936
Đang online: 107