Triển khai CCHC

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018: hướng đến sự đổi mới, dân chủ và hội nhập

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018 kèm theo Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 07/3/2018. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là làm cho trọng tâm triển khai và kết quả CCHC của tỉnh năm 2018 được phổ biến đến đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp; thống nhất nhận thức và hành động CCHC trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân...

( Ngày 19 / Tháng 03 / Năm 2018 - 08:40:00 )

1074101
Đang online: 62