Triển khai CCHC

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018: hướng đến sự đổi mới, dân chủ và hội nhập

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018 kèm theo Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 07/3/2018. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là làm cho trọng tâm triển khai và kết quả CCHC của tỉnh năm 2018 được phổ biến đến đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp; thống nhất nhận thức và hành động CCHC trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân...

( Ngày 19 / Tháng 03 / Năm 2018 - 08:40:00 )
Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa

Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

( Ngày 07 / Tháng 01 / Năm 2018 - 11:24:37 )
Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh hành Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 

( Ngày 29 / Tháng 12 / Năm 2017 - 02:56:03 )
Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (được ban hành kèm theo Quyết định số 3890/QĐ-UBND).

( Ngày 29 / Tháng 12 / Năm 2017 - 01:03:08 )

1031702
Đang online: 29