CCHC sở, ngành, địa phương

Cải cách hành chính sở, ngành, địa phương

Cải cách hành chính sở, ngành, địa phương

Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh

1. Ban Dân tộc

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

3. Sở Công Thương

4. Sở Du lịch

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

6. Sở Giao thông vận tải

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

8. Sở Khoa học và Công nghệ

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

10. Sở Ngoại vụ

11. Sở Nội vụ

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13. Sở Tài chính

14. Sở Tài nguyên và Môi trường

15. Sở Thông tin và Truyền thông

16. Sở Tư pháp

17. Sở Văn hóa và Thể thao

18. Sở Xây dựng

19. Sở Y tế

20. Thanh tra tỉnh

21. Văn phòng UBND tỉnh

Cơ quan ngành dọc

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh

2. Công an tỉnh

3. Cục Hải quan tỉnh

4. Cục Thuế tỉnh

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh

6. Ngân hàng Nhà nước tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

1. UBND thành phố Nha Trang

2. UBND thành phố Cam Ranh

3. UBND thị xã Ninh Hòa

4. UBND huyện Cam Lâm

5. UBND huyện Diên Khánh

6. UBND huyện Khánh Sơn

7. UBND huyện Khánh Vĩnh

8. UBND huyện Vạn Ninh


Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND
1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa

4. Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa

5. Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh

6. Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa

7. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

8. Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

9. Trường Đại học Khánh Hòa

1412455
Đang online: 39