Cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Giải quyết hồ sơ TTHC trên Phần mềm một cửa điện tử - Cần phải thực chất

Kiểm tra cho thấy, việc ứng dụng Phần mềm một cửa điện tử đã giúp tin học hóa quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên toàn tỉnh, tạo môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, tạo cơ sở để quản lý, tổng hợp, theo dõi tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách thống nhất, xuyên suốt, thuận lợi. Đồng thời, giúp người dân có thể tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ thông qua Cổng thông tin điện tử. Tuy nhiên, cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế.

( Ngày 25 / Tháng 05 / Năm 2016 - 06:14:43 )

713597
Đang online: 109