Cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1590/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh

( Ngày 26 / Tháng 05 / Năm 2019 - 05:29:02 )
Tỉnh Khánh Hòa: Giải quyết thủ tục cấp điện từ lưới điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông

Ngày 17/4/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy trình phối hợp thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện lực trong giải quyết thủ tục cấp điện từ lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

( Ngày 01 / Tháng 05 / Năm 2019 - 09:14:39 )
Ban hành Quy chế giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách theo cơ chế một cửa liên thông do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách theo cơ chế một cửa liên thông do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để các cơ quan liên quan thống nhất thực hiện.

( Ngày 21 / Tháng 11 / Năm 2018 - 11:05:17 )
Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng theo cơ chế một cửa liên thông do Sở Xây dựng chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng theo cơ chế một cửa liên thông do Sở Xây dựng chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

( Ngày 30 / Tháng 10 / Năm 2018 - 08:22:26 )

1479718
Đang online: 92