Văn bản của Trung ương

Định mức trang bị máy móc, thiết bị của CQNN áp dụng từ 2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

( Ngày 24 / Tháng 11 / Năm 2015 - 04:32:27 )
Toàn văn 4 Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Kết quả hình ảnh cho Luật doanh nghiệpChính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Đây là Nghị định thứ 4 hướng dẫn Luật này được Chính phủ ban hành thời gian qua

( Ngày 23 / Tháng 10 / Năm 2015 - 04:33:23 )
Chính phủ ra Nghị định mới về quy hoạch xây dựng

Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, gồm: Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng; giấy phép quy hoạch

( Ngày 13 / Tháng 05 / Năm 2015 - 01:13:37 )
123

1479724
Đang online: 98