ĐỀ ÁN, ĐỀ TÀI CCHC

Triển khai Phương án thí điểm kết hợp phương thức từ xa và trực tiếp trong bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án 1956

Theo phương thức này, cán bộ, công chức sẽ được tiếp thu hầu hết nội dung chuyên đề và làm bài tập kiểm tra cho từng chuyên đề thông qua hệ thống phần mềm chuyên dụng chạy trên mạng Internet, chỉ tập trung tại huyện khi khai giảng, tập huấn sử dụng phần mềm và ôn tập, kiểm tra kết thúc khóa học

( Ngày 25 / Tháng 02 / Năm 2015 - 07:49:42 )
Phê duyệt Đề án thi tuyển chức danh Trưởng, phó phòng chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3600/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện

( Ngày 28 / Tháng 12 / Năm 2014 - 12:44:26 )
Chuẩn bị thí điểm kết hợp phương thức từ xa và trực tiếp để bồi dưỡng cho cán bộ, công chức tại Khánh Hòa

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 phê duyệt Phương án thí điểm kết hợp phương thức từ xa và trực tiếp trong bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg.

( Ngày 07 / Tháng 12 / Năm 2014 - 02:11:08 )
Quyết định số 595QĐ-UBND ngày 05-3-2013 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ tham mưu, giúp việc về cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

Quyết định số 595QĐ-UBND ngày 05-3-2013 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ tham mưu, giúp việc về cải cách hành chính  tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

( Ngày 05 / Tháng 10 / Năm 2014 - 03:22:00 )
1

1479740
Đang online: 113