Chỉ số CCHC

Báo cáo Chỉ số và xếp hạng kết quả CCHC các sở, ngành, địa phương năm 2015

Ngày 20/01/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 180/QĐ-UBND phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tiếp theo đó, Sở Nội vụ đã có Báo cáo số 318/BC-SNV ngày 25/02/2016 Báo cáo phân tích kết quả nêu trên. Cổng thông tin CCHC tỉnh xin đăng tải kèm theo để quý bạn đọc nghiên cứu, tham khảo.

( Ngày 28 / Tháng 02 / Năm 2016 - 02:30:02 )
Chỉ số CCHC 2014 các Sở, ngành, địa phương - Một số vấn đề cần quan tâm

Trong tổng số 44 đơn vị, có 22 đơn vị bị tụt hạng so với năm 2013, trong đó có 11 đơn vị từ hạng TỐT xuống KHÁ. Ngoài ra, đáng chú ý có 03 đơn vị từ TỐT xuống TRUNG BÌNH (Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ, UBND TP Cam Ranh); 02 đơn vị từ KHÁ xuống YẾU (Ban Dân tộc và Khánh Sơn) và 04 đơn vị từ TRUNG BÌNH xuống YẾU (Khánh Vĩnh, CĐ Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, BQL khu du lịch Bán đảo Cam Ranh, Đài PT-TH Khánh Hòa)


( Ngày 10 / Tháng 03 / Năm 2015 - 04:38:18 )
Kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2014 các Sở, ngành, địa phương

Để giúp các Sở, ngành, địa phương có đầy đủ thông tin về kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2014, Ban Biên tập Cổng thông tin CCHC tỉnh xin đăng tải kết quả thẩm định chi tiết đối với các cơ quan, đơn vị.

( Ngày 05 / Tháng 02 / Năm 2015 - 04:30:20 )
Công bố Chỉ số CCHC và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2014 của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa

Theo kết quả được công bố, có 12 cơ quan, đơn vị được xếp hạng Tốt với Chỉ số CCHC (PARI) đạt từ 85% trở lên, trong đó cao nhất là Văn phòng UBND tỉnh với Chỉ số PARI đạt 93.21%

( Ngày 21 / Tháng 01 / Năm 2015 - 06:35:58 )
12

837843
Đang online: 18