Chỉ số CCHC

Báo cáo Chỉ số và xếp hạng kết quả CCHC các sở, ngành, địa phương năm 2015

Ngày 20/01/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 180/QĐ-UBND phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tiếp theo đó, Sở Nội vụ đã có Báo cáo số 318/BC-SNV ngày 25/02/2016 Báo cáo phân tích kết quả nêu trên. Cổng thông tin CCHC tỉnh xin đăng tải kèm theo để quý bạn đọc nghiên cứu, tham khảo.

( Ngày 28 / Tháng 02 / Năm 2016 - 02:30:02 )
Chỉ số CCHC 2014 các Sở, ngành, địa phương - Một số vấn đề cần quan tâm

Trong tổng số 44 đơn vị, có 22 đơn vị bị tụt hạng so với năm 2013, trong đó có 11 đơn vị từ hạng TỐT xuống KHÁ. Ngoài ra, đáng chú ý có 03 đơn vị từ TỐT xuống TRUNG BÌNH (Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ, UBND TP Cam Ranh); 02 đơn vị từ KHÁ xuống YẾU (Ban Dân tộc và Khánh Sơn) và 04 đơn vị từ TRUNG BÌNH xuống YẾU (Khánh Vĩnh, CĐ Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, BQL khu du lịch Bán đảo Cam Ranh, Đài PT-TH Khánh Hòa)


( Ngày 10 / Tháng 03 / Năm 2015 - 04:38:18 )
12

957502
Đang online: 45