Chỉ số hài lòng

Báo cáo chỉ số hài lòng năm 2016 - các sở, cơ quan ngành dọc, UBND cấp huyện, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và các phòng khám đa khoa khu vực

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh, Cổng thông tin CCHC tỉnh Khánh Hòa xin đăng tải toàn văn báo cáo Chỉ số hài lòng các sở, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan ngành dọc, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh năm 2016.

( Ngày 11 / Tháng 03 / Năm 2017 - 06:43:45 )
Báo cáo tổng hợp Chỉ số hài lòng năm 2015

Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh, Cổng thông tin CCHC tỉnh Khánh Hòa xin trân trọng đăng tải hồ sơ Báo cáo Chỉ số hài lòng năm 2015 các Sở, cơ quan ngành dọc, UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã và Trạm y tế cấp xã. Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng CCHC Sở Nội vụ

( Ngày 02 / Tháng 03 / Năm 2016 - 10:00:12 )
12

795691
Đang online: 67