Giải pháp chỉ đạo, điều hành

Phần mềm nhắc việc: góp phần giảm công việc quá hạn, tồn đọng

Thao tác trên phần mềm nhắc việc ở Văn phòng UBND tỉnhSau thời gian thí điểm, phần mềm nhắc việc đã được triển khai chính thức tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, qua đó góp phần giảm việc tồn đọng tại các cơ quan, địa phương

( Ngày 30 / Tháng 08 / Năm 2016 - 06:30:32 )
Phê duyệt Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng năm 2015 do Sở Nội vụ chủ trì triển khai

Kết quả hình ảnh cho khảo sát sự hài lòngTheo Kế hoạch này, các cơ quan được khảo sát bao gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (trừ Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc); Các cơ quan ngành dọc (và các cơ quan chi cục trực thuộc ) gồm: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh

( Ngày 23 / Tháng 07 / Năm 2015 - 08:34:50 )
Diên Khánh: 143 cán bộ, công chức dự lớp tập huấn cơ chế một cửa, một cửa liên thông và nghiệp vụ giải quyết TTHC trên các lĩnh vực

Từ ngày 15-17.7.2015, UBND huyện Diên Khánh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho 143 học viên là lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo các xã, thị trấn và cán bộ, công chức toàn huyện

( Ngày 14 / Tháng 07 / Năm 2015 - 09:25:09 )
UBND thành phố Cam Ranh: Nhiều giải pháp CCHC đồng bộ (*)

Giải quyết thủ tục hành chính ở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND TP. Cam Ranh. Lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh cho biết, trong lĩnh vực tài nguyên môi trường (TNMT), hiện tại, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Phòng TNMT đang xây dựng với 49 thủ tục, tương ứng với 49 quy trình. Thực hiện đơn giản hóa TTHC theo quyết định của Bộ TNMT, số lượng TTHC trong lĩnh vực đất đai ở cấp huyện chỉ còn 30 thủ tục

( Ngày 06 / Tháng 07 / Năm 2015 - 02:40:25 )
Triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng năm 2015

Sở Nội vụ vừa có Công văn số 1056/SNV-CCHC ngày 15/6/2015 gửi các Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015

( Ngày 16 / Tháng 06 / Năm 2015 - 12:15:48 )
12

1479674
Đang online: 49