NĂM 2017

Đề cương mô hình, sáng kiến cải cách hành chính năm 2017

( Ngày 13 / Tháng 09 / Năm 2017 - 04:24:56 )
Phần thi Tiểu phẩm của các đội thi tại Vòng chung khảo

Phần thi Tiểu phẩm của các đội thi tại Vòng chung khảo Cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ" lần thứ 3 - năm 2017

( Ngày 31 / Tháng 08 / Năm 2017 - 06:09:13 )
Bảng tổng hợp điểm các đội thi tại Vòng Chung khảo

( Ngày 27 / Tháng 08 / Năm 2017 - 08:46:57 )
Phần thi Chào hỏi của các đội thi tại Vòng chung khảo

Phần thi Chào hỏi của các đội thi tại Vòng chung khảo Cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ" lần thứ 3 - năm 2017

( Ngày 27 / Tháng 08 / Năm 2017 - 03:07:13 )
Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 3 – năm 2017: Đã xác định đội thi xuất sắc nhất

Sau gần 04 tháng triển khai, cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 3 – năm 2017 tỉnh Khánh Hòa đã chính thức khép lại với Vòng chung khảo diễn ra hết sức sôi nổi, hấp dẫn trong ngày 25 và 26/8/2017.

( Ngày 26 / Tháng 08 / Năm 2017 - 04:45:23 )
Vòng chung khảo: Mở màn với các phần thi Chào hỏi sinh động

Sáng nay 25/8/2017, tại Hội trường Thảnh ủy Nha Trang, Vòng chung khảo cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần 3 – năm 2017 đã diễn ra với sự tham gia của 14 đội thi xuất sắc nhất tại các Vòng sơ khảo.

( Ngày 25 / Tháng 08 / Năm 2017 - 03:07:39 )

1479702
Đang online: 76