Cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát TTHC

Xin ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Công văn số 2236/SNV-CCHC ngày 24/11/2015 của Sở Nội vụ đề nghị hỗ trợ lấy ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020, Cổng thông tin Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa xin công bố bản dự thảo Kế hoạch tại liên kết kèm theo. Ý kiến tham gia, góp ý đối với bản dự thảo xin gửi về Sở Nội vụ theo Công văn số 2236/SNV-CCHC hoặc chuyên mục Góp ý và Hỏi đáp trên Trang chủ Cổng thông tin.

( Ngày 14 / Tháng 11 / Năm 2015 - 04:55:57 )
Công bố cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài khi có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tại số 6 Lê Thành Phương, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Có thể nộp hồ sơ bằng nhiều cách như: Nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến qua mạng Internet.

( Ngày 04 / Tháng 08 / Năm 2015 - 08:57:58 )
Công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 1206/QĐ-UBND công bố 07 TTHC mới được ban hành, 20 TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và 02 TTHC bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

( Ngày 24 / Tháng 06 / Năm 2015 - 03:42:59 )
14 dịch vụ đo đạc, bản đồ phải có giấy phép

Nghị định cũng quy định rõ, hoạt động đo đạc và bản đồ phải bảo đảm cung cấp dữ liệu địa lý phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao dân trí và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Công trình xây dựng đo đạc là tài sản của Nhà nước, phải được sử dụng và bảo vệ theo quy định của pháp luật

( Ngày 11 / Tháng 05 / Năm 2015 - 06:47:26 )
Hoạt động trọng tâm kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của tỉnh Khánh Hòa

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh có trách nhiệm rà soát, hệ thống, chuẩn hóa toàn bộ danh mục thủ tục hành chính của cả ba cấp tỉnh, huyện, xã đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực thi hành hoặc đang chờ hiệu lực thi hành

( Ngày 14 / Tháng 04 / Năm 2015 - 06:35:49 )
Quy định thủ tục hành chính sử dụng tạm thời 1 phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/3/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thủ tục hành chính (TTHC) sử dụng tạm thời 1 phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

( Ngày 07 / Tháng 04 / Năm 2015 - 06:24:23 )
Hệ thống hóa các TTHC liên quan đến thông tin công dân

Việc hệ thống hóa một số bộ, ngành còn mang tính hình thức nên nhiều báo cáo thống kê còn chưa đầy đủ số lượng các TTHC thuộc phạm vi Đề án 896; không triển khai việc ban hành các văn bản quy phạm làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai cấp số định danh cá nhân

( Ngày 16 / Tháng 03 / Năm 2015 - 02:10:18 )
123

713592
Đang online: 104