Ban chỉ đạo CCHC tỉnh và Tổ Thư ký

Họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2016

Chiều ngày 6/7/2016, đồng chí Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì họp Ban chỉ đạo CCHC tỉnh. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương xếp hạng CCHC Trung bình, Yếu năm 2014, 2015

( Ngày 07 / Tháng 07 / Năm 2016 - 04:51:23 )
Họp Ban chỉ đạo CCHC tỉnh quý I/2015: Thủ tục trực tuyến mức độ 3 bắt đầu phát huy tác dụng tích cực

Theo báo cáo được Sở Nội vụ trình bày tại cuộc họp, trong quý I, việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được triển khai đồng bộ, quyết liệt, bám sát phương hướng trọng tâm của Chính phủ, Bộ Nội vụ và Tỉnh ủy. Hầu hết các nhiệm vụ đã được triển khai đúng tiến độ Kế hoạch. 

( Ngày 07 / Tháng 05 / Năm 2015 - 05:28:31 )
Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa

Ngày 19/11/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3111/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa và Tổ thư ký Ban chỉ đạo.

( Ngày 24 / Tháng 11 / Năm 2014 - 10:45:40 )
12

1074051
Đang online: 15