Cuộc thi "Mô hình, sáng kiến CCHC"

Sôi động vòng chung khảo Cuộc thi mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ năm 2015

Sau gần 04 tháng triển khai, hôm qua ngày 14/10/2015, Vòng chung khảo cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần 2 – 2015 của tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra trong không khí sôi nổi, hấp dẫn. Ông Nguyễn Duy Bắc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát triểu chỉ đạo cuộc thi

( Ngày 14 / Tháng 10 / Năm 2015 - 09:30:14 )
Danh sách mô hình, sáng kiến dự Vòng chung kết cuộc thi 2015

( Ngày 28 / Tháng 09 / Năm 2015 - 05:18:53 )
1

1479714
Đang online: 88