1/1/0001

Họp Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Khánh Hòa 06 tháng đầu năm 2019

Họp Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Khánh Hòa 06 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 30/7/2019, đồng chí Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh mở rộng 06 tháng đầu năm 2019 để nghe Sở Nội vụ báo cáo Chỉ số CCHC của tỉnh Khánh Hòa năm 2018 do Bộ Nội vụ công bố; báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2019. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

31/07/2019

Vòng chung khảo Cuộc thi “Mô hình sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ” tỉnh Khánh Hòa lần 4 - năm 2019 thành công tốt đẹp

Vòng chung khảo Cuộc thi “Mô hình sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ” tỉnh Khánh Hòa lần 4 - năm 2019 thành công tốt đẹp

Ngày 04/10/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Vòng chung khảo cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trẻ” lần 4 - năm 2019. Đến tham dự có Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

05/10/2019

Tham gia xây dựng Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2021

Tham gia xây dựng Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2021

Ngày 25/11/2020, Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh có Văn bản số 2786/SNV-CCHC đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia đề xuất, xây dựng kế hoạch CCHC tỉnh năm 2021

25/11/2020

Back To Top