1/1/0001

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Khánh Vĩnh

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Khánh Vĩnh

Sáng 7-8, ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn và tổ số 1 thuộc đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Khánh Hòa đi kiểm tra toàn diện công tác CCHC tại UBND huyện Khánh Vĩnh.

10/08/2019

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Cam Lâm

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Cam Lâm

Sáng 9-8, ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn và tổ số 1 thuộc đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Khánh Hòa đi kiểm tra toàn diện công tác CCHC tại UBND huyện Cam Lâm.

14/08/2019

Back To Top