1/1/0001

Họp Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Khánh Hòa 06 tháng đầu năm 2019

Họp Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Khánh Hòa 06 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 30/7/2019, đồng chí Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh mở rộng 06 tháng đầu năm 2019 để nghe Sở Nội vụ báo cáo Chỉ số CCHC của tỉnh Khánh Hòa năm 2018 do Bộ Nội vụ công bố; báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2019. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

31/07/2019

Back To Top