1/1/0001

Nha Trang: Nỗ lực sắp xếp tổ dân phố

Với nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, việc sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố (TDP) không đủ điều kiện trên địa bàn TP. Nha Trang (các thôn cơ bản đều đảm bảo điều kiện nên hiện không sắp xếp) bước đầu đã đạt được kết quả tích cực, bảo đảm tiến độ đề ra.

09/01/2024

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top