1/1/0001

Bước nhảy vọt cho khởi sự kinh doanh

Trước đây, khi đăng ký ngành nghề nào thì phải ghi mã của ngành nghề đó – một việc không hề đơn giản trong nhiều trường hợp ngay cả với những người am hiểu nhất, thì nay, người đăng ký kinh doanh chỉ ghi tên ngành nghề đó theo cách hiểu của họ - chẳng hạn “bán phở”, “bán nước chè” - ... trong hồ sơ đăng ký mà không phải ghi mã ngành nghề nữa...

19/12/2014

Để người dân và doanh nghiệp sẵn sàng với TTHC trực tuyến mức độ 3: Giải bài toán khó như thế nào?

Kỳ 1: Thủ tục trực tuyến mức độ 3 – lợi ích như thế nào?
Ngày 04/6/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định số 1375/QĐ-UBND công bố danh mục 109 thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 03 tại 12 Sở, ngành, 06 UBND huyện, thị xã, thành phố và 14 xã, phường, thị trấn

17/12/2014

Back To Top