1/1/0001

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với lãnh đạo Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại thành phố Hồ chí Minh

Ngày 18/3/2022, Tại Văn phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (VCCI-HCM), Đồng chí Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với đồng chí Võ Tân Thành – Phó Chủ tịch VCCI – Giám đốc VCCI thành phố Hồ Chí Minh (khu vực phía Nam) trao đổi về các giải pháp đẩy mạnh nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); xúc tiến đầu tư; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; liên kết kinh tế vùng; đào tạo chất lượng nguồn nhân lực… theo Chương trình hành động thực hiện NQ 09/TW/2022 về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 - Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc TW, Trung tâm kinh tế liên kết kinh tế vùng khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước. 

26/03/2022

Bám sát thực tiễn để hoàn thiện thể chế, đáp ứng mong mỏi của nhân dân

Kết luận phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, bảo đảm xứng tầm với một trong ba đột phá chiến lược; bám sát thực tiễn và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước để tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng các dự án luật, phù hợp tình hình, thực thi hiệu quả, đáp ứng mong mỏi của nhân dân.

20/02/2022

Xây dựng cơ chế đặc thù cho Vân Phong

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong đề nghị ban làm việc với Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) và đơn vị tư vấn lên đề cương về các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển KKT Vân Phong trong tương lai, tạo tiền đề để phát triển khu vực này.

15/01/2021

Kết quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 275/BC-UBND về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, gải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

23/12/2020

Back To Top