1/1/0001

Xác định lĩnh vực ưu tiên xúc tiến đầu tư

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2024. Qua đó, xác định rõ các thị trường, lĩnh vực thu hút đầu tư ưu tiên để góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

23/02/2024

Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho kinh tế tập thể, hợp tác xã

Ngày 2-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của nhà nước theo Nghị quyết số 20-/NQ/TW ngày 16-6-2022 - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới”. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đồng chủ trì diễn đàn. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự diễn đàn.

05/02/2024

Xây dựng, hoàn thiện thể chế để tạo nguồn lực, động lực phát triển mới

(Chinhphu.vn) - Kết luận phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định thể chế, cơ chế, chính sách chính là nguồn lực của sự phát triển, phải đổi mới tư duy, cách làm để tạo ra nguồn lực, động lực mới, truyền cảm hứng cho toàn xã hội, có huy động sức mạnh tổng hợp cho phát triển.

 

04/02/2024

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top