1/1/0001

Xây dựng cơ chế đặc thù cho Vân Phong

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong đề nghị ban làm việc với Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) và đơn vị tư vấn lên đề cương về các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển KKT Vân Phong trong tương lai, tạo tiền đề để phát triển khu vực này.

15/01/2021

Kết quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 275/BC-UBND về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, gải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

23/12/2020

Bước nhảy vọt cho khởi sự kinh doanh

Trước đây, khi đăng ký ngành nghề nào thì phải ghi mã của ngành nghề đó – một việc không hề đơn giản trong nhiều trường hợp ngay cả với những người am hiểu nhất, thì nay, người đăng ký kinh doanh chỉ ghi tên ngành nghề đó theo cách hiểu của họ - chẳng hạn “bán phở”, “bán nước chè” - ... trong hồ sơ đăng ký mà không phải ghi mã ngành nghề nữa...

19/12/2014

Để người dân và doanh nghiệp sẵn sàng với TTHC trực tuyến mức độ 3: Giải bài toán khó như thế nào?

Kỳ 1: Thủ tục trực tuyến mức độ 3 – lợi ích như thế nào?
Ngày 04/6/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định số 1375/QĐ-UBND công bố danh mục 109 thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 03 tại 12 Sở, ngành, 06 UBND huyện, thị xã, thành phố và 14 xã, phường, thị trấn

17/12/2014

Back To Top