1/1/0001

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa triển khai kế hoạch chuyển đổi số

Với quan điểm  tập trung xây dựng ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số và các giải pháp của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để điều chỉnh thể chế, tái thiết kế quy trình nghiệp vụ nhằm đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, phục vụ người dân, doanh nghiệp, giảm chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng Hải quan thông minh. Ngày 4/5/2022, Tổng cục Hải quan đã ban Kế hoạch 707/QĐ-TCHQ về chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 triển khai đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan để thực hiện.

03/06/2022

Cục Thuế tỉnh: Triển khai hóa đơn điện tử năm 2022 theo hai giai đoạn

Để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 57 tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính; ngày 24/02/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có tỉnh Khánh Hòa, từ tháng 4/2022.

17/03/2022

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Hướng tới kho bạc số

Đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thành kho bạc điện tử với nhiều kết quả quan trọng. Năm 2022, KBNN Khánh Hòa tiếp tục phát triển các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) liên quan để tiến tới hình thành kho bạc số.

16/03/2022

Hợp tác chuyển đổi số

Ngày 26-1, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 với lãnh đạo Công ty Cổ phần FPT, với mục tiêu thúc đẩy cả 3 trụ cột: Chính quyền số - kinh tế số - xã hội số.

14/02/2022

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hỗ trợ cho hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Sở Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính nói trên tại các Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 và Quyết định 2386/QĐ-UBND ngày 18/8/2021.

21/09/2021

Back To Top