1/1/0001

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số

Ngày 29-1, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2024, trong đó đề cập đến nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa then chốt góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025. Trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa, đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết:

20/02/2024

Cục Hải quan tỉnh: thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số, tiến tới xây dựng Hải quan thông minh

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đặt ra Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hải quan số, hải quan thông minh trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan đang khẩn trương xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số để xử lý được các vấn đề bất cập của hệ thống công nghệ thông tin hiện nay, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối, tích hợp với các hệ thống khác và ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý nghiệp vụ hải quan (như IoT, AI, Big Data...). 

02/02/2024

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top