1/1/0001

Huyện Cam Lâm đẩy mạnh triển khai áp dụng mô hình, sáng kiến cải cách hành chính

Với mục đích nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện; thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cam Lâm đã triển khai áp dụng nhiều mô hình sáng kiến mới về cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công.

09/12/2019

Vòng chung khảo Cuộc thi “Mô hình sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ” tỉnh Khánh Hòa lần 4 - năm 2019 thành công tốt đẹp

Ngày 04/10/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Vòng chung khảo cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trẻ” lần 4 - năm 2019. Đến tham dự có Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

05/10/2019

Back To Top