1/1/0001

Phạt tới 35 triệu đồng khi không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2022. Theo đó, Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, cụ thể:

16/06/2022

Triển khai hóa đơn điện tử mang lại lợi ích từ nhiều phía

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có tỉnh Khánh Hòa, từ tháng 4/2022. Việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích.

29/03/2022

Từ ngày 25/2: Cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân

Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an bắt đầu từ 25/2, đơn vị sẽ bắt đầu tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua nghiệp vụ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD) trên phạm vi toàn quốc.

22/02/2022

Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công

Theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, từ ngày 15-2, người có công sẽ được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất.

20/01/2022

Back To Top