1/1/0001

Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 135/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

 

08/02/2024

Một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/12/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ban hành Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnh Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND 

23/01/2024

Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” áp dụng từ 1/1/2024

(Chinhphu.vn) - Có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn xét tặng một số danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh; chiến sĩ thi đua cơ sở; lao động tiên tiến; chiến sĩ tiên tiến.

05/01/2024

Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2023/TT-BTNMT ngày 29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành QCKT quốc gia về BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:250.000

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 11381/UBND-XDNĐ ngày 01/11/2023 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2023/TT-BTNMT ngày 29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000. Ngày 09/11/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4568/STNMT-ĐĐBĐVT gửi các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị hoạt động đo đạc, bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa v/v triển khai thực hiện Thông tư số 11/2023/TT-BTNMT ngày 29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:...

10/11/2023

Các trường hợp thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng

Ngày 02/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng, thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2023. Theo đó, người tập sự được thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng trong các trường hợp sau đây:

16/10/2023

Những tiện ích của tài khoản định danh điện tử VNeID phục vụ chuyển đổi số

Phần mềm ứng dụng định danh điện tử VneID do Bộ Công an phát triển với những tiện ích được tích hợp, đã mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trong các giao dịch dân sự và giải quyết thủ tục hành chính. Xung quanh việc khai thác sử dụng những tiện ích của ứng dụng VNeID, hôm nay Phóng viên An ninh Khánh Hòa có buổi trao đổi với đại diện phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Khánh Hòa.

10/10/2023

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top