1/1/0001

Tăng cường triển khai các giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế

Ngay sau khi Phòng Công nghiệp thương mại Việt Nam - Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa công bố kết quả khảo sát doanh nghiệp (DN) do đơn vị thực hiện liên quan đến ngành Thuế năm 2020. Ngày 05/11/2020, Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo các Phòng, các Chi cục Thuế tăng cường triển khai các giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế nhằm giữ vững và cải thiện mức độ hài lòng của người nộp thuế năm 2020 và các năm tiếp theo.

13/11/2020

Chỉ số hài lòng năm 2019 - Nhiều lời khen dành cho các Sở

Trong khi đó, các hồ sơ điện tử do khách hàng nộp trực tuyến qua mạng chưa được các cơ quan tiếp nhận kịp thời: 63,32% khách hàng được tiếp nhận ngay hoặc trong vòng 4 tiếng sau khi nộp hồ sơ điện tử; 24,12% khách hàng được tiếp nhận hồ sơ trong vòng 1 ngày

09/03/2020

Back To Top