1/1/0001

Khảo sát mức độ hài lòng năm 2022

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2022.

23/06/2022

Cục Thuế tỉnh: Tiếp tục nhận được sự hài lòng của người nộp thuế

Để kịp thời phát hiện các điểm không phù hợp, từ đó xây dựng và áp dụng các biện pháp khắc phục phòng ngừa thích hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thăm dò sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân (Đợt 1 Năm 2022).

16/06/2022

UBND phường Vĩnh Trường: Phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân

Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của UBND phường Vĩnh Trường đạt 80,62%, xếp loại khá. Đây là sự cố gắng nổ lực của tập thể cán bộ công chức địa phương. Để nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong những năm tiếp theo, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng cán bộ công chức khi giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, lãnh đạo địa phương đã xác định và chỉ đạo thực hiện nhiều mục tiêu trọng tâm. Trong đó lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng trong đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

 

22/05/2022

Back To Top