1/1/0001

Chỉ số hài lòng năm 2019 - Nhiều lời khen dành cho các Sở

Trong khi đó, các hồ sơ điện tử do khách hàng nộp trực tuyến qua mạng chưa được các cơ quan tiếp nhận kịp thời: 63,32% khách hàng được tiếp nhận ngay hoặc trong vòng 4 tiếng sau khi nộp hồ sơ điện tử; 24,12% khách hàng được tiếp nhận hồ sơ trong vòng 1 ngày

09/03/2020

Back To Top