1/1/0001

Tinh giản biên chế - những điểm mấu chốt để giải quyết một vấn đề cũ theo nhận thức mới

Thời gian trước đây, nước ta đã nhiều lần thực hiện tinh giản biên chế, tuy nhiên kết quả còn hạn chế và dư luận xã hội vẫn cho rằng: tinh giản bao nhiêu lại lấy vào bấy nhiêu. Khi nói đến tinh giản biên chế là nói đến một công việc không có gì mới. Vì vậy, để đạt kết quả và mục tiêu cần thay đổi tư duy, nhận thức lại vấn đề để có các giải pháp mới, phù hợp, tránh lặp lại "lối mòn cũ” cho rằng: tinh giản biên chế chỉ đơn thuần là giảm cơ học một số lượng biên chế, không tính đến các giải pháp khác để hỗ trợ và tiến hành đồng bộ. 

18/01/2016

Điều kiện để thực hiện đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ

Vấn đề khó khăn nhất trong đo lường kết quả là hoạt động công vụ không chỉ dựa trên kết quả trực tiếp mà hiệu quả phải gắn với kết quả cuối cùng tức là khả năng, mức độ tác động tới công dân, quan hệ xã hội - những khách hàng của nền công vụ đã sử dụng các hàng hóa, dịch vụ công. Thí dụ như các dịch vụ do công chức thực hiện đạt được mức độ chất lượng như thế nào so với mong đợi (sự hài lòng) từ phía người dân.

24/12/2015

Khi 8X đậu chức phó giám đốc sở

“Cơ chế tuyển dụng một lần hưởng lương suốt đời như lâu nay đang làm thui chột nhân tài. Chúng ta phải thay đổi. Chỉ có dân chủ mới tìm được những người có trí tuệ, loại được người kém"

29/03/2015

Triển khai Phương án thí điểm kết hợp phương thức từ xa và trực tiếp trong bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án 1956

Theo phương thức này, cán bộ, công chức sẽ được tiếp thu hầu hết nội dung chuyên đề và làm bài tập kiểm tra cho từng chuyên đề thông qua hệ thống phần mềm chuyên dụng chạy trên mạng Internet, chỉ tập trung tại huyện khi khai giảng, tập huấn sử dụng phần mềm và ôn tập, kiểm tra kết thúc khóa học

25/02/2015

3 hình thức bồi dưỡng viên chức

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư quy định hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức. Theo đó, có 3 hình thức bồi dưỡng viên chức gồm: Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng bắt buộc cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành hàng năm.

24/12/2014

Back To Top