1/1/0001

Sở Tài chính đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính cao nhất năm 2023

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

17/01/2024

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top