1/1/0001

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp

Ngày 24/01/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 970/KH-UBND về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà năm 2024.

29/01/2024

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra

Ngày 27/10/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Theo đó, Điều 8 Quy định số 131-QĐ/TW quy định xử lý hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực, cụ thể như sau:...

21/11/2023

UBND thành phố Cam Ranh: Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú tại Bộ phận Một cửa

Từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng, thay vào đó, các cơ quan chức năng quản lý thông tin cư trú của công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đã được tuyên truyền về quy định bỏ sổ hộ khẩu cũng như nắm bắt được thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng về 7 phương thức thay thế sổ hộ khẩu nên hầu hết người dân đến Bộ phận Một cửa thành phố Cam Ranh để thực hiện các thủ tục hành chính và các công chức làm việc tại Bộ phận không gặp nhiều khó khăn.

18/05/2023

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top