1/1/0001

Đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực

(Chinhphu.vn) - Năm 2024 tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực với trọng tâm là gỡ vướng pháp lý cho sản xuất, kinh doanh; cải cách tổ chức bộ máy hành chính và tài chính công...

 

16/02/2024

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top