1/1/0001

Tham gia xây dựng Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2021

Ngày 25/11/2020, Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh có Văn bản số 2786/SNV-CCHC đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia đề xuất, xây dựng kế hoạch CCHC tỉnh năm 2021

26/11/2020

Phê duyệt Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng năm 2015 do Sở Nội vụ chủ trì triển khai

Theo Kế hoạch này, các cơ quan được khảo sát bao gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (trừ Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc); Các cơ quan ngành dọc (và các cơ quan chi cục trực thuộc ) gồm: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh

23/07/2015

Diên Khánh: 143 cán bộ, công chức dự lớp tập huấn cơ chế một cửa, một cửa liên thông và nghiệp vụ giải quyết TTHC trên các lĩnh vực

Từ ngày 15-17.7.2015, UBND huyện Diên Khánh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho 143 học viên là lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo các xã, thị trấn và cán bộ, công chức toàn huyện

14/07/2015

Back To Top