1/1/0001

Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

02/08/2017

Những nội dung quan trọng về xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã tại Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa

Nguyên tắc xử lý kỷ luật là đảm bảo tính khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng pháp luật. Mỗi hành vi vi phạm chỉ xử lý một hình thức kỷ luật, nếu có nhiều hành vi vi phạm pháp luật thì được xử lý nặng hơn một mức đối với hành vi vi phạm nặng nhất. Trường hợp cán bộ cấp xã đang thi thành quyết định kỷ luật nhưng tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật nhẹ hơn mức kỷ luật đang thi hành thì sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn

21/08/2015

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2015 tỉnh Khánh Hòa

Ngày 27/7/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2027/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi ngạch công chức năm 2015 từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự và tương đương, từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương

06/08/2015

Khai giảng lớp thí điểm bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin kết hợp phương thức từ xa và trực tiếp cho CBCC xã tại Cam Lâm

Sáng ngày 22/4/2015 vừa qua, tại trường Trung cấp nghề Cam Lâm, Sở Nội vụ phối hợp cùng UBND huyện Cam Lâm và Công ty TNHH Công nghệ Trung Hải tổ chức lễ Khai giảng lớp thí điểm bồi dưỡng kiến thức Công nghệ thông tin kết hợp phương thức từ xa và trực tiếp cho cán bộ, công chức xã thuộc huyện Cam Lâm

06/05/2015

Back To Top