1/1/0001

UBND thị xã Ninh Hòa: Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 theo Chương trình phát triển nguồn nhân lực thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2016-2020

UBND thị xã Ninh Hòa: Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 theo Chương trình phát triển nguồn nhân lực thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2016-2020

Trong tháng 7 và 8, UBND thị xã Ninh Hòa phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mở 02 lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên; kỹ năng tham mưu cho lãnh đạo và tạo quan hệ công chúng cho 182 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thuộc UBND thị xã Ninh Hòa.

26/08/2019

Back To Top
beylikduzu escort
kadikoy escort
pendik escort
ankara escort
huluhub.com
beylikduzu escort sisli escort sirinevler escort
ankara escort
sex hatti
lee tae im sex scene fucking in strip club sunny leone iamaj df
brosur