1/1/0001

Khánh Vĩnh: Đột phá nhờ liên thông trực tuyến


Năm 2017, UBND huyện Khánh Vĩnh triển khai liên thông trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên phần mềm Một cửa điện tử, mang lại hiệu quả cao trong công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện.

15/03/2018

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đất đai

Ngày 08/7/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1656/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh...

12/08/2014

Back To Top