1/1/0001

Bàn về vấn đề hoàn thiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017, thay thế cho Luật TNBTCNN năm 2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Qua 5 năm triển khai thi hành, Luật đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong thực thi công vụ, tạo thuận lợi cho việc giải quyết bồi thường, bảo đảm tốt hơn quyền của người bị thiệt hại. 

21/08/2023

Bàn về vấn đề xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Từ thực tiễn công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với việc xử phạt vi phạm hành chính về khoáng sản (cát, đất, đá chẻ…) trong thời gian qua đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật. Do Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành quy định chưa rõ nên vẫn còn có cách hiểu khác nhau, từ đó dẫn đến lúng túng trong việc xử lý hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể vấn đề xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản.

03/08/2023

Hướng xử lý trường hợp biên bản và quyết định xử phạt có sai sót trong xử lý vi phạm hành chính

Theo quy định pháp luật tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định nguyên tắc về xử lý vi phạm hành chính “một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần”. Quy định này được hiểu là trong thời gian tiến hành xử phạt đối với một vi phạm cụ thể thì người có thẩm quyền xử phạt không được xử phạt lần thứ hai đối với chính hành vi vi phạm đó. 

02/08/2021

Cải cách phải từ Nhà nước

Nền kinh tế chỉ có thể lớn mạnh nếu Nhà nước tạo điều kiện và tôn trọng quyền tự do kinh doanh, liên tục củng cố và bảo vệ an toàn kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

05/03/2021

Nhà nước kiến tạo phát triển: mô hình và triển vọng

Bài viết phân tích các vấn đề cơ bản liên quan đến mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, bao gồm khái niệm, nguồn gốc, đặc điểm, tính chất, lịch sử hình thành, các dạng thức và xu hướng phát triển của nó.

08/11/2017

Tin nhắn nhỏ - Ý nghĩa lớn

Chỉ sau 04 tháng triển khai, Hệ thống đã gửi trên 51.000 tin nhắn đến điện thoại di động của tổ chức, cá nhân và toàn bộ tin nhắn này đều miễn phí. Trong đó, có hàng chục nghìn trường hợp nhận kết quả trước ngày hẹn, hàng nghìn trường hợp nhận được thông báo bổ sung hồ sơ một cách kịp thời. Và nhiều trường hợp người dân không còn rơi vào cảnh đến Bộ phận một cửa nhưng không nhận được kết quả vì không biết thông tin

29/09/2017

Đặc trưng của nền hành chính phục vụ

Nói đến nền hành chính phục vụ (HCPV) là nói đến nền hành chính dân chủ, pháp quyền, trách nhiệm và lấy phục vụ công dân làm tôn chỉ hoạt động. Do bản chất của nền hành chính phục vụ là nền hành chính lấy công dân làm trung tâm, cho nên các đặc trưng của nó, từ văn hóa hành chính, cơ cấu tổ chức, phương thức hành vi, mô thức chính sách, vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức đều thể hiện tính chất do dân và vì dân.

20/09/2017

Hội viên Hội Cựu chiến binh cơ sở với công tác cải cách hành chính

Hội Cựu chiến binh các Sở, Ban, Ngành I được thành lập theo Quyết định số 1744/QĐ-CCB ngày 15/3/2017 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa; với 16 đồng chí là công chức đang công tác tại 7 sở, ngành thuộc tỉnh: Sở Nội vụ (4 đc), Sở Giáo dục- Đào tạo (3 đc), Sở Tài chính (01 đc), Sở KHĐT (01 đc), Kho bạc Nhà nước Nha trang (03 đc), Viện KSND tỉnh (01 đc), Chi cục QLTT (03 đc); Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh các Sở, Ban, Ngành I đương nhiệm qua Đại hội lần thứ 1 bầu ra 03 đồng chí.

05/09/2017

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top