1/1/0001

Khảo sát ý kiến khách hàng sử dụng dịch vụ trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Để nắm bắt cảm nhận của Quý khách hàng, từ đó giúp cải thiện, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa (www.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn), Sở Nội vụ đang tiến hành khảo sát ý kiến đánh giá của khách hàng sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Trung tâm.

15/06/2020

Back To Top