1/1/0001

Thông báo tạm dừng hoạt động của một số ứng dụng, dịch vụ khi thực hiện di dời Trung tâm dữ liệu tỉnh

Ngày 25/12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 3138/STTTT-CNTT về việc thông báo tạm dừng hoạt động của một số ứng dụng, dịch vụ khi thực hiện di dời Trung tâm dữ liệu tỉnh. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đang tổ chức thực hiện di dời Trung tâm dữ liệu tỉnh theo kế hoạch gói thầu “Di dời và mua sắm, bổ sung thiết bị cho Trung tâm dữ liệu tỉnh”. Do yêu cầu kỹ thuật, việc di dời hệ thống Trung tâm dữ liệu tỉnh có thể làm tạm thời gián đoạn hoạt động của một số ứng dụng, dịch vụ trong thời gian từ 18 giờ 00 ngày 25/12/2020 đến 06 giờ 00 ngày 28/12/2020. Một số ứng dụng, dịch vụ bị ảnh hưởng bao gồm...

25/12/2020

Tham gia xây dựng Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2021

Ngày 25/11/2020, Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh có Văn bản số 2786/SNV-CCHC đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia đề xuất, xây dựng kế hoạch CCHC tỉnh năm 2021

26/11/2020

Back To Top