1/1/0001

Công khai danh sách chưa trao được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Nha Trang, huyện Khánh Vĩnh

Thực hiện Thông báo kết luận số 940/TB-VPĐKĐĐ ngày 27/6/2023 của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa. Trong đó có nội dung chỉ đạo rà soát các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thực hiện theo Dự án VLAP; Dự án cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt (vốn sự nghiệp địa chính) mà chưa trao được cho người sử dụng đất.

05/11/2023

Thông báo triệu tập các Đội thi và triển khai một số nội dung chuẩn bị cho Vòng chung khảo Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 6 - năm 2023

Thông báo triệu tập các Đội thi và triển khai một số nội dung chuẩn bị cho Vòng chung khảo Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 6 - năm 2023

28/10/2023

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top