1/1/0001

Thông báo triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2021

Triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 của Bộ Nội vụ; Lực lượng điều tra viên của Bưu điện tỉnh sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa...

14/12/2021

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khảo sát, thăm dò ý kiến, mức độ hài lòng của khách hàng năm 2021

Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành văn bản số 2245/SVHTT-VP ngày 14/10/2021 về việc khảo sát, thăm dò ý kiến, mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân năm 2021. Đối tượng khảo sát, thăm dò mức độ hài lòng là các tổ chức, cá nhân có tham gia giao dịch thủ tục hành chính với Sở Văn hóa và Thể thao. Phát phiếu bằng hình thức trực tiếp, qua đường bưu điện, Email, Zalo và khảo sát trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Sở. Thời gian thực hiện từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 20/11/2021.

22/10/2021

Back To Top